Novinky

Pozvánka na seminář

Zveme všechny vinaře 5. 3 do Lednice na vinohradnický seminář, kde Vám představíme nové trendy v ošetřování vinic

Pozvánka

Certifikace GMP+

Společnost HUMAC Czech získala certifikát GMP+ FSA na krmné suroviny řady HUMAC Natur AFM

Naše pole 2018

Přijďte se na nás podívat a popovídat si s námi na výstavě Naše pole, která se koná 19. – 20. června 2018 v Nabočanech.

Články, napsali o nás

Listová hnojiva jako prostředek k omezení stresových faktorů

Listová hnojiva se ve vinohradnictví často přidávají do každého provedeného postřiku s očekáváním, že napomohou zvýšení výnosu a vysoké kvalitě hroznů. Důsledkem takového přístupu potom mohou být velmi bujně rostoucí vinice, napadení listů a hroznů houbovými chorobami, vysoký výnos, ale nízká kvalita.
Listová hnojiva by proto měla být do vinice aplikovaná za určitým účelem. Mohou napomáhat omezovat stresové situace u révy vinné, pomáhat odstranit fyziologické nedostatky nebo zvyšovat kvalitu hroznů.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2021/1

Kvalitní půdní podmínky jsou základem úspěšného vinohradnictví

Půda je považovaná za hlavní složku terroir. Réva vinná může být pěstovaná na širokém spektru půd. Vliv půdy na vlastnosti révy vinné a složení hroznů je komplexní, protože půda ovlivňuje nejenom minerální výživu a podmínky pro příjem vody, ale také hloubku zakořenění révy a teplotu v kořenové zóně. Vinici je třeba považovat za kultivovaný ekosystém, kde pěstitel révy vinné hraje také významnou úlohu v ovlivnění projevu terroir. Pěstitel může ovlivňovat projev terroir prostřednictvím výběru podnože, odrůdy a managementu ošetřování vinice.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2020/6

Využití HUMAC Agro v plodných vinicích

Pěstování révy vinná, v období výrazných výkyvů počasí, by mělo směřovat k využívání přirozených zákonitostí a jejich využívání ve prospěch pěstování révy vinné a produkce kvalitních hroznů.
V tomto ohledu je základní péče o půdu. Výživa révy by proto měla být založená na přirozené půdní úrodnosti a případném zlepšování vlastností půdy, které podpoří úrodnost a využívání živin rostlinami.
HUMAC®Agro je přírodním produktem, které zlepšuje půdní prostředí a zejména přijatelnost živin. Réva tak má možnost lépe a efektivně využívat živiny z půdy.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2020/1

HUMAC Agro pomáhá novým výsadbám révy vinné

Moderní vinohradnictví je založené na minimalizaci využívání minerálních hnojiv a naopak na podpoře přirozené půdní úrodnosti, obsahu humusu a využívání přirozených postupů a organických hnojiv.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2019/6

Studie

Huminové kyseliny

Huminové látky jsou přírodní organické sloučeniny vznikající chemickým a bilogickým rozkladem organické hmoty (zejména rostlin) a syntetickou činností mikroorganizmů. Součástí huminových látek jsou huminové kyseliny, fulvonové kyseliny a humin. V přírodě se vyskytují od stopových množství (stojaté vody, písek, jíl), přes jednotky procent (běžná půda) až v desítkách procent (rašelina, lignit, hnědě uhlí). Nejvyšší výskyt je v oxihumolitech (50-80%). Oxihumolity vznikají za určitých podmínek (přístup vzduchu a vody) z lignitu, nebo z hnědého uhlí. Organická hmota huminových látek se skládá ze směsi rostlinných a mikrobiálních složek (směs rostlinných a mikrobiálních sacharidů, bílkovin, lipidů a částečně degradovaných ligninů, taninů, melaninů atd.). Představují tak nejběžnější formy organického uhlíku v přírodním prostředí.

Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Trčková M., Lorencová A., Kuráň P.: Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Při odstavu jsou selata vystavena mnoha stresovým faktorům, s čímž úzce souvisí vysoká incidence průjmů. V současnosti je snaha minimalizovat antibiotickou léčbu a vysoké farmakologické dávky ZnO používané k profylaxi poodstavových průjmů alespoň částečně nahradit alternativními látkami. Popsané vlastnosti a příznivé účinky huminových látek u zvířat naznačují, že by mohly být v profylaxi poodstavových průjmů účinné.

Zdroj: 
Veterinářství 2016/10