Listová hnojiva se ve vinohradnictví často přidávají do každého provedeného postřiku s očekáváním, že napomohou zvýšení výnosu a vysoké kvalitě hroznů. Důsledkem takového přístupu potom mohou být velmi bujně rostoucí vinice, napadení listů a hroznů houbovými chorobami, vysoký výnos, ale nízká kvalita.
Listová hnojiva by proto měla být do vinice aplikovaná za určitým účelem. Mohou napomáhat omezovat stresové situace u révy vinné, pomáhat odstranit fyziologické nedostatky nebo zvyšovat kvalitu hroznů.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2021/1