Stimulátor růstu a zakořenění s regeneračním účinkem
Vysoký obsah huminových kyselin
Nejvyšší obsah huminových kyselin v sušině | Velmi silný regenerační účinek | Zvyšuje odolnost vůči stresu | Lepší přezimování | Lze aplikovat už při teplotách nad 5°C

Přípravek ENVISTART působí jako stimulátor růstu a zakořenění. Má antistresový a regenerační účinek - regeneruje porosty během sucha, přebytku srážek a po chemickém či mechanickém poškození. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám koherentním s metabolizmem rostlin.

Výsledkem použití přípravku je zlepšení růstu a sorpčních schopností kořenového systému a podpora metabolizmu rostlin. To umožňuje aplikovat základní výživu ekonomicky a cíleně tak předcházet riziku přehnojení, či splavení nevyužitých živin do spodních vod. Přípravek doplňuje nedostatkové mikroprvky a zvyšuje odolnost porostů vůči stresům a patogenům.

Přípravek doporučujeme do plodin, které během vývoje procházejí kritickými fázemi růstu za účelem stimulace a regenerace. Nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na řepku olejnou, cukrovou řepu, kukuřici, mák, slunečnici, vinnou révu a plodovou zeleninu.

Řepka olejná
Cukrová řepa
Kukuřice
Mák setý
Vinná réva
Plodová zelenina

Účinky a složení

 • Vysoký obsah huminových kyselin podporuje regeneraci rostlin a přezimování.
 • Obsah a typ stimulačních látek je zaměřen na rozvoj podzemní části, což vede k zlepšení vývoje kořenového systému.
 • Všechny složky jsou organického původu s vysokou biologickou dostupností pro rostliny.
 • Obsahuje mikroprvky v chelátové formě, což zaručuje jejich komplexní a efektivní využití rostlinou.
 • Aminokyselinové komponenty metabolizují v rostlině na produkty stimulující růst buněk a tím podporují samotný růst rostlin.
 • Auxiny působí stimulačně na zakládání nových postranních kořenů.
 • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna, čímž výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice a máku.

Technické parametry

Dusík (N)4,00 % ve formě aminokyselin
Huminové kyseliny1,50 %
Bor (B)0,03 % ve vodě rozpustného B
Měď (Cu)0,20 % Cu v chelátu s EDTA
Železo (Fe)0,30 % Fe v chelátu s EDTA
Mangan (Mn)0,20 % Mn v chelátu s EDTA
Zinek (Zn)0,02 % Zn v chelátu s EDTA
Stimulační látkyStopové množství
Další vlastnosti
Reakce pH6,0 - 7,5
Specifická hmotnost1,2 - 1,3 g/cm3

Rozsah a způsob použití

ENVISTART je určen k listové aplikaci v množství 0,8 – 1,2 l/ha  do 150 – 200 litrů roztoku (0,4 - 0,8% postřikový roztok). Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 5°C.

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu. Při samostatném použití nemá ochrannou lhůtu.

Přípravek ENVISTART doporučujeme použít:

 • v počátečních fázích růstu při dostatečné listové ploše,
 • na podzim pro vyrovnanost porostů pro lepší přezimování,
 • u ozimých plodin pro regeneraci z jara,
 • pro regeneraci porostů po poškození,
 • ke zvýšení odolnosti vůči stresovým faktorům během vegetace.

Podzimní ošetření – intenzívní podpora růstu kořenového systému, čímž se zvýší odolnost rostlin vůči vymrzání. Porost se silným kořenovým systémem nastupuje do jarního období v lepší kondici.

Jarní ošetření – plodiny ošetřené přípravkem ENVISTART jsou schopny rychlé regenerace po zimním období, lépe využívají dostatek vláhy pro intenzivní růst a snáze čerpají z půdy potřebné živiny.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Řepka olejná

podzim: 1 l/ha 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19

jaro: 1-1,2 l/ha v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32

(doporučujeme v kombinaci s močovinou a hořkou solí)

Obilniny (mimo ječmene)

1. vstup 0,8 l/ha konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32

2. vstup 1 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43

Ječmen

1. vstup 0,8 l/ha v době počátku odnožování, BBCH 21-25

2. vstup 1 l/ha 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32

Kukuřice

1. vstup 1-1,2 l/ha 4. – 5. list nebo při 15-25 cm, BBCH 14-15

2. vstup 1-1,2 l/ha 8. – 9. list, BBCH 18-19

Mák setý

1. vstup 1-1,2 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-1,2 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

Slunečnice

1. vstup 1 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1 l/ha po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59

Vinná réva

1. vstup 1-1,2 l/ha před květem, BBCH 55-59

2. vstup 1 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

3. vstup 1 l/ha po cca 6 týdnech

Plodová zelenina,
Paprika,
Rajčata,
Okurka

1. vstup 0,8-1 l/ha

Další vstupy 1 l/ha, může se opakovat 3 x až 4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky

Balení

0,5, 10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika