Doporučené ošetření řepky olejné

Podzimní aplikace

Aplikace přípravku ENVISTART má výborný vliv na přezimování řepky olejné. Je možno jej použít jak pro porosty ve výborném stavu (aplikace přesměruje růst do kořenového systému), tak i pro slabší porosty, které po ošetření jdou do zimy lépe zazimované a odolnější vůči poškození vnějšími vlivy. Aplikace přípravku ENVISTART se na jaře projeví:

  • menším poškozením rostlin po zimě, zejména poškození v oblasti krčků,
  • větším počet přeživších rostlin – podle polohy, sněhové pokrývky a síly holomrazů až o 25 % proti neošetřenému porostu,
  • rychlejší regenerací po poškození kořene vlivem nerovnoměrného rozmrzání půdy,
  • zlepšeným čerpáním živin z půdy, zejména v kombinaci s dalším ošetřením na jaře.

Efektivní dávka boru se stává osvědčenou metodou jak podpořit růst kořene a stimulovat kořenové špičky. Výkonové možnosti porostu je možné ještě zlepšit dostatkem fosforu. Proto doporučujeme společně s dávkou boru dodat v jednom postřiku i unikátní prekurzor adenosintrifosfátu (ATP), obsažený ve stimulátoru PROVEO star. Nebo použít přípravek BORveo 110, který kombinuje vysokou dávku boru s prekurzorem ATP v jednom roztoku.

Dodáním prekurzoru ATP na list uvolníme příjem fosforu - stavební materiál buněčného jádra a současně dodáme bor, který stabilizuje membrány a zvyšuje osmotický tlak. Tím zvýšíme biochemický výkon porostu, což se výrazně projeví v kvalitě kořenového systému.

Jarní aplikace
1. ošetření

Aplikace přípravku ENVISTART pozitivně působí na vyrovnanost, urychluje regeneraci poškozeného porostu po zimě a zapojení porostu.

Pro podporu růstu kořenového systému doporučujeme použít v raných aplikacích v kombinaci s borem přípravek PROVEO star, který uvolní příjem fosforu - tandem bor-fosfor zvyšuje biochemický výkon porostu. Vyvinutý kořenový systém s četnými mikrovlásečnicemi je základním předpokladem efektivního čerpání živin z půdy a tím vysoké úrody.

Jarní aplikace
2. ošetření

Pro navýšení výnosu doporučujeme aplikovat před květem (BBCH 50-59) přípravek BORiS P+K s vysokým obsahem boru a síry. Nedostatek boru způsobuje poškození vzrostného vrcholu a síra je jedním ze základních kamenů budoucího výnosu – její nedostatek omezuje syntézu bílkovin a tak zapříčiňuje pokles výnosu. Přípravek působí i jako prevence při antokyanovém zbarvení listů a při použití v raných fázích jako prevence proti vzniku srdéčkové hniloby.

Jarní aplikace
zhoršený příjem živin z půdy

Při nízkém příjmu živin z půdy (sucho, nízký obsah dusíku) je možno aplikovat univerzální přípravek ENVIFYT super s vysokým obsahem dusíku a základních živin.

Metodika aplikace pro přípravky

podzim: 1 l/ha 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19

jaro: 1-1,2 l/ha v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32

(doporučujeme v kombinaci s močovinou a hořkou solí)

1. vstup 1-3 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32

2. vstup 1-3 l/ha před květem, BBCH 50-59

podzim: 4 l/ha v období 4. - 7. listu, BBCH 14-17

jaro 2x: 1. vstup 5 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32

2. vstup 5 l/ha počátkem květu se vstupem na blýskáčka, BBCH 50-59

Podzim: 1,5-3 l/ha v období 4. - 7. listu, BBCH 14-17

Jaro 2x: 1. vstup 1,5 l/ha v období počátku prodlužovacího růstu spolu s insekticidem/fungicidem, BBCH 30-32

2. vstup 2 l/ha v období vzniku květenství až po počátek kvetení (doporučujeme spojit se vstupem na blýskáčka), BBCH 50-59

14 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, začátek prodlužovacího růstu, BBCH 30‐50
2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, konec prodlužovacího růstu, BBCH 40-51
Možno i do květu při nouzové dávce pesticidů

Na podzim 1 – 1,5 l/ha při 4. - 8. listu

Podzim: 4-8 listů, 0,5 – 2 l/ha

Jaro: prodlužování – butonizace, 1 – 2 l/ha

Řepka olejná
Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Vinná réva
Obilniny
Slunečnice
Zelenina