Organicko-minerální krmná surovina pro všechny druhy zvířat
S vysokým obsahem huminových kyselin
Zvyšování imunity | Vyvazování mykotoxinů a dalších toxických látek | Zlepšení konverze krmiva a lepší využití živin | Prevence metabolických onemocnění | Snížení úhynů | Zlepšení reprodukčních ukazatelů

Základním materiálem je Leonardit – 100% přírodní látka s vysokou biologickou účinností, která je technologicky aktivovaná na celkový obsah huminových kyselin nad 65% (m/m). Je dodáván v původní formě jemného prášku šedočerného vzhledu. Je určen pro všechny druhy zvířat.

Aplikací přípravku dodáváme zvířatům minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, která je lehce využitelná v organizmu zvířat.

Působí detoxikačně a antisepticky. Podporuje baktericidní, antivirovou a fungicidní ochranu organizmu. Používá se jako prevence a podpora léčby průjmových onemocnění, dyspepsií a různých intoxikací. Působí stimulačně na trávicí proces při intenzivní výživě na vysokou užitkovost. Podporuje reprodukční ukazatele zvířat a produkci živočišných produktů bez reziduí cizorodých látek.

Význam huminových kyselin obsažených v krmných surovinách řady HUMAC® Natur AFM ve výživě zvířat

Účinnou látkou přípravku jsou huminové kyseliny, které mají velkou adsorpční kapacitu, vážou na sebe různé toxické látky a viry v trávicím systému zvířat (toxiny, těžké kovy, PCB, toxické látky vznikající při metabolizmu), které se s nimi vylučují trusem. Zajišťují detoxikaci organizmu, podporují imunitní systém a aktivují metabolizmus. Stabilizují pH v celém trávicím systému zvířat, optimalizují trávicí pochody a podporují množení a činnost symbiotické mikroflóry.

Přípravek zlepšuje konverzi krmiva, podporuje produkci pankreatických enzymů, snižuje úhyn a zabezpečuje dobré produkční zdraví zvířat.

Technické parametry
Huminové kyseliny v sušině min. 65 %
Další látky v sušině
Fulvonové kyselinymin. 5 %
Vápník (Ca)42 278 mg/kg
Hořčík (Mg) 5 111 mg/kg
Železo (Fe)19 046 mg/kg
Měď (Cu)15 mg/kg
Zinek (Zn)37 mg/kg
Mangan (Mn)142 mg/kg
Kobalt (Co)1,24 mg/kg
Selen (Se)1,67 mg/kg
Vanad (V)42,1 mg/kg
Molybden (Mo)2,7 mg/kg
stopové prvkyvšechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu organické hmoty v μg/kg
Vlastnosti
Velikost částicdo 100 µm
Vlhkostmax. 15%

Dosažené výsledky v chovu hospodářských zvířat

 • zvýšení denních přírůstků (cca o 8 %) a lepší využití krmiva na kg přírůstku (cca o 7 %)
 • snížení úhynu u mláďat i dospělých jedinců (cca o 40 %)
 • u krav má vliv na zvýšenou produkci mléka (o 1-1,5 litru), vyšší hodnoty tuku a bílkovin v mléku při současném zlepšení využití krmiva, snížení gynekologických problémů, onemocnění kopyt, paznehtů a vemena, omezení mastitid
 • stabilizace fyziologického pH bachoru u přežvýkavců
 • zlepšení plodnosti, zkracuje se servis perioda (u krav cca o 11 dní)
 • zvýšení produkce u nosnic (cca o 4 %), výrazné snížení podílu křapek
 • výrazné snížení zápachu výkalů a močůvky (emise NH3 až o 64%)
 • snížení dýchacích potíží
 • podstatné snížení průjmů u mladých i dospělých zvířat
 • lepší kondice i jednotnost stáda (chovu), snížení brakace
 • zvládnutí stresů - snížená produkce stresových hormonů, omezení kanibalizmu
 • stimulace imunologického systému - zejména u mláďat
 • snížení nákladů na antibiotika a ostatní léčiva

Domácí zvířata
Drůbež
Ovce
Prasata
Skot
Telata

Způsob podávání

HUMAC® Natur AFM se přimíchává do krmiva, HUMAC® Natur AFM Liquid do mléka, vody nebo tekutého krmiva. Krmivo může být ihned zkrmováno. Krmné suroviny jsou bez ochranné lhůty.

Dávkování
Skot100 – 150 g / den / kus
0,3 – 0,5 % do krmiva
Telata20 – 40 g / den / kus
Prasata0,5 % do krmiva
Selata0,5 % do krmiva
Drůbež0,4 – 0,7 % do krmiva
Koně, ovce, králíci0,5 – 1 % do krmiva
Domácí zvířata (psi, kočky)2 – 3 g / den / kus
0,5 % do krmiva

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5 dnů.

Balení

HUMAC® Natur AFM: 0,1, 0,5, 2,5, 10, 25 kg

HUMAC® Natur AFM Liquid: 10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro lidi ani zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.

Výrobce

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika