Listové hnojivo s aktivátorem transportu živin
Unikátní kombinace základní výživy a stimulačních složek
Stimulace na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů | Podporuje kvalitní odnožení | Působí preventivně proti vzniku chloróz | Katalyzuje příjem fosforu kořeny

PhaNi stim je kapalné listové hnojivo nové generace s unikátní kombinací základní výživy (fosfor, dusík, draslík) v přijatelné formě a stimulačních složek na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů příznivě ovlivňujících příjem a metabolizaci fosforu a dusíku rostlinou. Hnojivo je doplněné účinnou kombinací mikroprvků ve formě EDTA chelátů.

Přípravkem PhaNi stim reagujeme na změny klimatických poměrů (klimatický stres) a snižování biologické hodnoty půdy (obsah humusu a půdních bakterií).

Podstatnou změnou je použití směsi biologicky aktivních polymerů, které mají razantní vliv na příjem živin. Tyto polymery jsou molekulárními přenašeči – transportéry molekul výživy dovnitř rostlinných buněk. Jsou neškodné - rostlina a půdní bakterie v půdním profilu je přirozeně produkují. V půdách, které ztratily přirozenou biologickou diverzitu (obsah humusu a půdních bakterií), však jejich množství klesá a klesá tak i příjem živin a intenzita metabolizmu – porost stagnuje.

Aplikací aktivátorů transportu na listy dostáváme aktivní látky přímo na místo průběhu metabolických reakcí v rostlině. Tím podporujeme příjem živin a jejich přeměnu na metabolity. Porost tak lépe odolává negativním klimatickým činitelům, patogenům a dává vyšší a kvalitnější úrodu.

Účinky a složení

  • Fosfor napomáhá tvorbě zásobních látek (cukrů, škrobů a lipidů), dále se účastní energetických procesů v rostlině.
  • Draslík je nezbytný pro růstové procesy, dělení buněk, dýchání a fotosyntézu.
  • Síra ovlivňuje metabolizmus tuků a tím i obsah oleje v semenech.
  • Bor přispívá k silnějšímu zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.
  • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna a tím výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.
  • Mikroprvky jsou ve formě chelátových ligandů, což je ideální pro foliární výživu rostlin.
  • Molybden podporuje generativní orgány rostlin.

Technické parametry

Primární výživa
Dusík (N)5,0 % ve formě amonného N
Fosfor (P)18,0 % ve vodě rozpustného P2O5
Draslík (K)3,0 % ve vodě rozpustného K2O
Sekundární výživa
Síra (S)1,5 % síry vyjádřené jako SO3
Bor (B)0,3 % ve vodě rozpustného B
Mikroživiny
Železo (Fe)0,13 % Fe v chelátu s EDTA
Hořčík (Mg)0,08 % Mg v chelátu s EDTA
Měď (Cu)0,04 % Cu v chelátu s EDTA
Zinek (Zn)0,08 % Zn v chelátu s EDTA
Molybden (Mo)0,003 % ve vodě rozpustného Mo
Vlastnosti
Reakce pH7,0 – 9,0
Specifická hmotnost1,3 – 1,4 g/cm3

Rozsah a způsob použití

Přípravek PhaNi stim je určen k listové aplikaci v množství 1 – 3 l/ha do 150 – 200 litrů roztoku (0,5 – 2,0% postřikový roztok). Postřik je možné opakovat v 14-21 denních intervalech.

Přípravek je možné kombinovat s herbicidy, fungicidy a insekticidy ve společném postřiku.

Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10°C.

Pšenice
Ječmen
Cukrová řepa
Kukuřice
Vinná réva
Mák setý

Je určen především pro porosty obilnin do doby odnožování. Podporuje kvalitní odnožení, stabilizuje počet produktivních odnoží. Působí preventivně proti vzniku chloróz, katalyzuje příjem fosforu kořeny (důležité při odnožování), pomáhá zapojit porosty.

Přípravek je možno použít i při postřiku porostů náročných na výživu fosforem jako jsou rajčata, okurky, květák, celer, mrkev, petržel, jahody a broskve. V těchto porostech PhaNi stim podporuje násadu květů a jejich udržení, zvyšuje odolnost proti houbovým nemocem.

Obecně jeho použití doporučujeme v období nástupu houbových nemocí a klimatického stresu, nebo při příznacích nedostatku fosforu (fialovění listů, u ozimin v podzimním období na podporu přezimování).

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Obilniny

podzim: 1,5 l/ha – posílení porostu
jaro: 1. vstup 1 -2 l/ha v období počátku prodlužování
2. vstup 1,5 -2 l/ha praporcový list

Cukrová řepa

1. vstup 2 l/ha před zapojením porostu

2. vstup 2,5 l/ha v plné vegetaci

Kukuřice

vstup 2-2,5 l/ha v 4.-9. listu nebo při výšce 20-50 cm

Vinná réva

1. vstup 1-2 l/ha před nasazování květů

opakovaný vstup 1-3 l/ha po odkvetení

Mák setý

1. vstup 1,5-2 l/ha při tvorbě květu

2. vstup 1,5-2 l/ha po odkvetení

Kmín

1. vstup 1-2 l/ha před květem

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5 °C do +40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Senzibilizace při styku s pokožkou je možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika