Stimulátor pro všechny druhy kulturních rostlin
Aktivátor příjmu živin
Katalyzuje příjem fosforu kořeny | Urychluje metabolizmus rostlin | Působí preventivně proti vzniku chloróz | Podporuje růst kořenového systému

PROVEO star je kapalné listové hnojivo nové generace s unikátní kombinací kofaktorů metabolizmu rostlin na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů. Je roztokem vyráběným biotechnologicky kulturami půdních baktérií s vysokým obsahem účinných látek ‐ zejména organicky vázaného uhlíku a biopolymerů ‐ zásobník enzymů.

Je určený pro všechny porosty kulturních plodin. Podporuje růst kořenového systému a urychluje metabolizmus rostlin. Působí preventivně proti vzniku chloróz, katalyzuje příjem fosforu kořeny (důležité při přezimování), pomáhá zapojit porosty.

Účinek PROVEO star je založen na unikátních látkách produkovaných půdními bakteriemi, které podporují metabolizmus rostlin. Obsahuje vysokou koncentraci účinné látky, ne živých kultur baktérií. Účinek tak není závislý na přežití mikroorganizmů na listech po aplikaci a na nestálých klimatických podmínkách. Rostlina listovou aplikací PROVEO star nezískává živiny přímo z povrchu listů. Motivujeme ji však k intenzivnímu příjmu živin z půdy a tento příjem živin podporujeme i mimo optimální klimatické podmínky.

PROVEO star stimuluje metabolizaci fosforu a dusíku rostlinou i v těžkých klimatických podmínkách, kdy je příjem živin a jejich zpracování v listech utlumený. Je proto ideální pro použití na podzim do ozimů. Vytváří větší rozdíl elektrochemických potenciálů v biochemicky aktivních částech rostliny, výrazně zvyšuje příjem živin z půdy a stimuluje růst kořenového systému. Hnojivo je doplněné kombinací mikroprvků ve formě chelátů v EDTA formě.

Účinky a složení

  • Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům, zejména houbovým nemocem.
  • Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu, zkracuje čas potřebný na regeneraci porostů.
  • Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít finanční zdroje vynaložené na základní hnojení.
  • Účinek není závislý od vhodných klimatických podmínek, které jsou nutné pro aplikaci přípravků se živými bakteriemi.

Technické parametry

Primární výživa
Dusík (N)1,0 % ve formě amonného N
Fosfor (P)2,5 % ve vodě rozpustného P2O5
Draslík (K)0,5 % ve vodě rozpustného K2O
Sekundární výživa
Síra (S)1,0 % síry vyjádřené jako SO3
Bor (B)0,5 % ve vodě rozpustného B
Mikroprvky
Železo (Fe)0,04 % Fe v chelátu s EDTA
Mangan (Mn)0,07 % Mn v chelátu s EDTA
Zinek (Zn)0,07 % Zn v chelátu s EDTA
Molybden (Mo)0,15 % ve vodě rozpustného Mo
Ostatní látky
Esenciální aminokyseliny a biopolymery v účinné dávce.
Vlastnosti
Reakce pH7,0 – 9,0
Specifická hmotnost1,15 – 1,25 g/cm3

Rozsah a způsob použití

Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 0,3 – 0,5 l/ha (0,1 – 0,33% roztok) se 150 - 300 litry vody. Postřik je možné opakovat v 14-21 denních intervalech.

Zředěný přípravek PROVEO star je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy a insekticidy ve společném postřiku.

Řepka olejná
Obilniny (mimo ječmene)
Kukuřice
Mák setý
Brambory
Slunečnice

Přípravek je možné použít především pro ošetření porostů náročných na výživu fosforem, jako jsou obilniny, olejniny, sója. V těchto porostech PROVEO star zvyšuje odolnost proti houbovým nemocem.

V podzimním období doporučujeme jeho použití na podporu přezimování, proti podzimnímu nástupu houbových nemocí a klimatickému stresu, při příznacích nedostatku fosforu v mladých ozimech (fialovění listů za chladného počasí).

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Obilniny

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, na konci odnožování, BBCH 27‐32
2. vstup 0,5 l/ha, vlajkový list, BBCH 39‐49
Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů

Řepka olejná

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, začátek prodlužovacího růstu, BBCH 30‐50
2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, konec prodlužovacího růstu, BBCH 40-51
Možno i do květu při nouzové dávce pesticidů

Slunečnice

1. vstup 0,5‐0,8 l/ha, 5‐6 párů pravých listů, BBCH 32‐33

2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, před květem

Kukuřice

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, 2‐4 pravý list, BBCH 19‐22

2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, 4‐8 pravý list, BBCH 22‐26

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů

Sója

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, začátek zapojení porostu

2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, plné olistění porostu

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů

Zelenina

1. vstup 0,5 l/ha, při dostatečné listové ploše

2. vstup 0,5 l/ha, na začátku tvorby úrody

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů, i častěji s odstupem 10‐14 dní mezi aplikacemi

Vinná réva

1. vstup 0,5 l/ha, 5 listů

2. vstup 0,5‐0,7 l/ha, 5 a více listů

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů, i častěji s odstupem 10‐14 dní mezi aplikacemi

Brambory

1. vstup 0,3 l/ha po zapojení porostu

Další 2 vstupy 0,5+0,5 l/ha během plné vegetace porostu

Cukrová řepa

1. vstup 0,5 l/ha v plné vegetaci

2. vstup 0,8 l/ha 2 měsíce před sklizní

Mák setý

1. vstup 0,5 l/ha při tvorbě květu

2. vstup 0,5 l/ha počátkem kvetení

Kmín

1. vstup 0,6 l/ha před květem

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5 °C do +40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Senzibilizace při styku s pokožkou je možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika