Organicko minerální krmná surovina do tekutého krmiva
S vysokým obsahem přírodních huminových kyselin
Zvyšování imunity | Vyvazování mykotoxinů a dalších toxických látek | Zlepšení konverze krmiva a lepší využití živin | Prevence metabolických onemocnění | Snížení úhynu | Zlepšení reprodukčních ukazatelů

HUMAC® Natur AFM Liquid je suspenze hnědočerného vzhledu získaná z Leonarditu. Jeho technologickou úpravou získáváme humifulvát rozpustný ve vodě s vysokým obsahem huminových kyselin v suspenzi. Zachovají se při tom i důležité organicko-minerální látky ze základní suroviny, které zůstávají v roztoku. Působí stejně jako HUMAC® Natur AFM a je určen především pro telata a další zvířata krmené tekutou stravou.

HUMAC® Natur AFM Liquid je 100% přírodní látka s vysokou biologickou účinností. Aplikací přípravku dodáváme zvířatům minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, která je lehce využitelná v organizmu zvířat.

Působí detoxikačně a antisepticky. Podporuje baktericidní, antivirovou a fungicidní ochranu organizmu. Používá se jako prevence a podpora léčby průjmových onemocnění, dyspepsií a různých intoxikací. Působí stimulačně na trávicí proces při intenzivní výživě na vysokou užitkovost. Podporuje reprodukční ukazatele zvířat a produkci živočišných produktů bez reziduí cizorodých látek.

Význam huminových kyselin obsažených v krmných surovinách řady HUMAC® Natur AFM ve výživě zvířat

Účinnou látkou přípravku jsou huminové kyseliny, které mají velkou adsorpční kapacitu, vážou na sebe různé toxické látky a viry v trávicím systému zvířat (toxiny, těžké kovy, PCB, toxické látky vznikající při metabolizmu), které se s nimi vylučují trusem. Zajišťují detoxikaci organizmu, podporují imunitní systém a aktivují metabolizmus. Stabilizují pH v celém trávicím systému zvířat, optimalizují trávicí pochody a podporují množení a činnost symbiotické mikroflóry.

HUMAC® Natur AFM Liquid zlepšuje konverzi krmiva, podporuje produkci pankreatických enzymů, snižuje úhyn a zabezpečuje dobré produkční zdraví zvířat.

Technické parametry
Huminové kyseliny v sušině min. 45 %
Další látky v tekutině
Fulvonové kyseliny min. 5 %
Vápník (Ca)1 200 mg / litr
Hořčík (Mg) 55 mg / litr
Železo (Fe)260 mg / litr
Měď (Cu)1,70 mg / litr
Zinek (Zn)2,65 mg / litr
Mangan (Mn)1,97 mg / litr
Kobalt (Co)0,163 mg / litr
Selen (Se)0,007 mg / litr
Vanad (V)4,85 mg / litr
Molybden (Mo)0,295 mg / litr
stopové prvkyvšechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu organické hmoty v μg/litr
Vlastnosti
Velikost částicdo 100 µm
Vlhkostmax. 70%

Dosažené výsledky v chovu hospodářských zvířat

 • zvýšení denních přírůstků (cca o 8 %) a lepší využití krmiva na kg přírůstku (cca o 7 %)
 • snížení úhynu u mláďat i dospělých jedinců (cca o 40 %)
 • u krav má vliv na zvýšenou produkci mléka (o 1-1,5 litru), vyšší hodnoty tuku a bílkovin v mléku při současném zlepšení využití krmiva, snížení gynekologických problémů, onemocnění kopyt, paznehtů a vemena, omezení mastitid
 • stabilizace fyziologického pH bachoru u přežvýkavců
 • zlepšení plodnosti, zkracuje se servis perioda (u krav cca o 11 dní)
 • zvýšení produkce u nosnic (cca o 4 %), výrazné snížení podílu křapek
 • výrazné snížení zápachu výkalů a močůvky (emise NH3 až o 64%)
 • snížení dýchacích potíží
 • podstatné snížení průjmů u mladých i dospělých zvířat
 • lepší kondice i jednotnost stáda (chovu), snížení brakace
 • zvládnutí stresů - snížená produkce stresových hormonů, omezení kanibalizmu
 • stimulace imunologického systému - zejména u mláďat
 • snížení nákladů na antibiotika a ostatní léčiva

Prasata
Selata
Skot
Telata

Způsob podávání

HUMAC® Natur AFM Liquid se přimíchává do mléka, vody nebo tekutého krmiva, které může být ihned zkrmováno. Krmná surovina je bez ochranné lhůty.

Dávkování

Dávkování
Skot1 litr / 500 litrů vody
Telata10 – 50 ml na kus a den
do mléka / vody
Prasata1 litr / 300 litrů vody
Selata20 ml na kus a den

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5 dnů.

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro lidi ani zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.

Výrobce

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika