Přidáním krmné suroviny HUMAC® Natur AFM do krmiva se upravuje střevní mikroflóra - brzdí rozmnožování škodlivé a naopak podporuje růst užitečné mikroflóry. Tlumí vznik zánětů a podporuje imunitu. Příznivě působí na pH trávící soustavy. Zabraňuje vstřebávání toxických kovů, cizorodých látek, plísňových toxinů a jiných pro organizmus jedovatých sloučenin z trávícího aparátu, které se vylučují trusem zvířat. Příznivě zlepšuje využití krmiva a jeho nutričních složek, čímž se zlepšuje konverze krmiva.

Zlepšuje mikroklima ve stáji absorbováním hlavně dusíkatých a ostatních látek v plynné formě, následkem čehož se podstatně snižují emise škodlivých (skleníkových) plynů.

Pro jednodušší aplikaci do mléka nebo vody u telat je určen tekutý přípravek HUMAC® Natur AFM Liquid s porovnatelnými účinky jako HUMAC® Natur AFM.

Pro vysoce produkční dojnice během celého období laktace byl vyvinut HUMAC® Natur AFM Pufer s přídavkem oxidu hořečnatého – významné pufrovací látky. Při vyvážené krmné dávce udržuje optimální fyziologické pH v organismu bez potřeby dalších pufrů.

Použití a dávkování

HUMAC® Natur AFM se přimíchává do krmiva nebo je zpracovaný do granulí.

Dospělá zvířata:  100 - 150 g/den/kus nebo 3 - 5 kg/t krmiva
Telata: 20 - 40 g/den/kus, do mléka/krmiva

HUMAC® Natur AFM Liquid se přimíchává do mléka, vody nebo tekutého krmiva. Je určen především pro telata.

Telata: 10 - 50 ml/den/kus do mléka/vody

HUMAC® Natur AFM Pufer se přimíchává do krmiva. Je určen pro produkční dojnice během celého období laktace.

Produkční dojnice: 150 - 200 g/den/kus

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5 dnů. Krmné suroviny jsou bez ochranné lhůty, připravené krmivo může být ihned zkrmované.

Optimalizace ekonomiky chovu

Stejně jako u jiných druhů zvířat i u skotu huminové kyseliny urychlují celkový metabolizmus buňky, podporují buněčné dýchání a tvorbu energie, což stimuluje organizmus k zvýšenému příjmu živin, vylučování většího množství trávicích šťáv, podpoře imunity a celkového zdravotního stavu. Výsledkem je zrychlený růst, vyšší produkce a lepší odolnost vůči chorobám.

V chovech hovězího dobytka vykazuje použití přípravků řady HUMAC® Natur AFM tyto pozitivní vlivy na ekonomiku chovu:

 • Zlepšuje produkci a rentabilitu chovu (zvýšení produkce mléka o 1 - 1,5 l/den)
 • Příznivě ovlivňuje využití živin z krmné dávky, čímž zlepšuje konverzi krmiva (4 - 8%)
 • Výrazně snižuje spotřebu antibiotik a ostatních léčiv (30 ‑ 40%)
 • Optimalizuje reprodukční ukazatele (pokles inseminačního indexu, zkrácení meziobdobí a servis periody), výraznější říje
 • Zlepšuje vyrovnanost stáda
 • Snižuje chorobnost a úhyny zvířat (až 40%)

Efekt použití krmných surovin řady HUMAC® Natur AFM u dojnic, telat a jalovic

Období stání na sucho 4-6 týdnů před otelením

 • zvýšení kvality přípravy na porod
 • výrazný pokles subklinických a klinických acidóz, ketóz a mastitid
 • vyšší úroveň zoohygieny – výrazné snížení hladiny metanu, NH3 a H2S ve stáji – vliv na dýchací cesty a fyziologický vliv na hospodaření s dusíkem – omezení vlivu NH3 na vnitřní orgány, hlavně játra
 • vyšší úroveň regenerace mléčné žlázy
 • detoxikace organizmu (mykotoxiny, bakteriální toxiny, těžké kovy, …) – toxiny mají tendenci přecházet do plodu, resp. do mleziva a mléka
 • fyziologicky vyrovnané pH organizmu
 • optimální hospodaření se živinami, makro a mikro prvky
 • vyšší hladina imunoglobulinů v mlezivu – vyšší imunita telat

Od otelení po zabřeznutí

 • méně komplikací při porodu
 • vysoká kvalita mleziva – základní předpoklad vysoké ekonomiky chovu telat
 • optimální využívání živin z krmiva – rychlý nástup laktační křivky a předpoklad vysoké produkce mléka
 • výrazný pokles mastitid a poporodních komplikací a zánětů
 • výraznější říje
 • optimální příprava na budoucí graviditu – snížení hodnoty inseminačního indexu, zkrácení servis periody a optimalizace ostatních reprodukčních ukazatelů, s cílem dosáhnout 1 tele od 1 krávy za rok
 • detoxikační účinky HUMAC® Natur AFM, optimální využití živin z krmné dávky a zlepšení reprodukčních ukazatelů je předpoklad zvýšení počtu laktací a výrazného zlepšení ekonomiky chovu

Od zabřeznutí po období stání na sucho

 • optimalizace využití živin z krmné dávky a správná činnost trávicího systému a vnitřních orgánů
 • výrazný vliv na metabolizmus bachoru – vyšší produkce mléka se stálým složením, degradace endotoxinů a exotoxinů
 • příznivý vliv na fermentace uhlohydrátů (a některých aminokyselin) bachorovými mikroorganizmy
 • výrazně ovlivňuje produkci histaminu, ovlivňujícího zánětlivé procesy končetin a tím brání poklesu produkce mléka
 • výrazně ovlivňuje množení a regeneraci bakterií a virů v trávicím traktu zvířat, detoxikuje trávicí systém od mikrobiálních a plísňových toxinů
 • HUMAC® Natur AFM dokáže udržet zvíře v dobré reprodukční kondici a po správném zaprahnutí je zvíře připravené na další graviditu a kvalitní laktaci

Telata (podáváme ihned po porodu do mléka)

 • v prvních dnech příznivě ovlivňuje vývoj užitečných mikroorganizmů a brání rozvoji patogenů
 • téměř odstraní z chovu průjmové onemocnění
 • lepší zdravotní stav telat s minimálními náklady na léky
 • minimálně o 10% lze dosáhnout navýšení přírůstků při minimálně 10% lepší konverzi živin z krmiva
 • úhyny až na výjimky neexistují

Jalovice připravovaná na zabřeznutí a porod

 • podobně jako u mléčných krav pravidelným podáváním HUMAC® Natur AFM efektivně připravujeme zvíře do stavu optimálního produkčního zdraví a tím je připravené pro porod a následnou laktaci s vysokou produkcí kvalitativně vyrovnaného mléka