Organicko-minerální krmná surovina pro vysoce produkční dojnice
S vysokým obsahem přírodních huminových kyselin a přídavkem pufračních látek
Stabilizace fyziologického pH bachoru | Prevence acidózy a ketózy | Prevence ostatních metabolických onemocnění | Stabilizace složek mléka | Zlepšení využití (konverze) krmiva | Nižší obsah amoniaku, sirovodíku a jiných emisních plynů

HUMAC® Natur AFM Pufer je přírodní, organicko-minerální krmná surovina s vysokým obsahem huminových kyselin (nad 40%) s přídavkem oxidu hořečnatého – významné pufrovací látky. Jedná se o 100% přírodní produkt ve formě jemného prášku šedočerného vzhledu s vysokou biologickou účinností.

HUMAC® Natur AFM Pufer udržuje optimální pH bachorového prostředí a ostatních částí trávicí soustavy bez potřeby dalších pufrů (při vyvážené krmné dávce).

Význam huminových kyselin a dalších látek v krmné surovině HUMAC® Natur AFM Pufer ve výživě zvířat

Výrazně pozitivně ovlivňuje základní životní funkce jednotlivých orgánů a celého organizmu jako celku.

Svou pufrovací kapacitou udržuje acidobazickou rovnováhu organizmu a má výrazný vliv na udržování biologické homeostáze organizmu zvířat. Účinkuje jako prevence metabolické acidózy a alkalózy a má protektivní účinek na střevní mukózu, čímž zabezpečujeme u zvířat i celkový zdravotní stav. Má vliv na tvorbu UMK (propionová, octová a máselná kyselina), čímž ovlivňuje složení a množství vyprodukovaného mléka.

Aplikací krmné suroviny HUMAC® Natur AFM Pufer do krmné směsi dojnic mimo příznivého působení na pH trávicí soustavy zabraňujeme vstřebávání těžkých kovů, cizorodých látek, plísňových a bakteriálních toxinů a jiných pro organizmus jedovatých sloučenin z trávicího aparátu, které jsou následně vylučované z organizmu ve výkalech zvířat.

Technické parametry
Huminové kyseliny v sušině min. 40 %
Další látky v sušině
Fulvonové kyseliny min. 5 %
MgO226,4 %
Vápník (CaO)2,64 % %
Fe2O52,14 %
Vápník (Ca)28 185 mg / kg
Hořčík (Mg) 3 400 mg / kg
Železo (Fe)12 697 mg / kg
Měď (Cu)10 mg / kg
Zinek (Zn)27 mg / kg
Mangan (Mn)95 mg / kg
Kobalt (Co)0,83 mg / kg
Selen (Se)1,11 mg / kg
Vanad (V)28 mg / kg
Molybden (Mo)1,8 mg / kg
stopové prvkyvšechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu organické hmoty v μg/kg
Vlastnosti
Velikost částicdo 200 µm
Vlhkostmax. 15%

Přidává se v malém množství do krmných směsí pro vysoce produkční dojnice během celého období laktace.

Aplikací krmné suroviny HUMAC® Natur AFM Pufer do krmné směsi příznivě ovlivňujeme využití živin z krmné dávky, čímž se zlepšuje konverze krmiva a následně i celková ekonomika chovu zvířat. 

Současně dodáváme zvířatům minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, které jsou lehce využitelné v organizmu zvířat. Snižuje se též emise škodlivých (skleníkových) plynů.

Dojnice

Dosažené výsledky u produkčních dojnic

  • zvýšená produkce mléka (o 1-1,5 litru)
  • vyšší hodnoty tuku a bílkovin v mléku při současném zlepšení využití krmiva
  • snížení gynekologických problémů, onemocnění kopyt, paznehtů a vemena, omezení mastitid
  • stabilizace fyziologického pH bachoru
  • výrazné snížení zápachu výkalů a močůvky (emise NH3  až o 64%)
  • snížení dýchacích potíží
  • podstatné snížení průjmů
  • snížení nákladů na antibiotika a ostatní léčiva

Způsob podávání

HUMAC® Natur AFM Pufer se přimíchává do krmiva, které může být ihned zkrmováno. Krmná surovina je bez ochranné lhůty.

Při aplikaci v doporučeném množství při vyvážené krmné dávce udržuje optimální fyziologické pH v organizmu bez potřeby dalších pufrovacích látek.

Dávkování
Produkční dojnice150 – 200 g / den / kus

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu 5 - 7 dnů.

Balení

25 kg

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro lidi ani zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.

Výrobce

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika