Kapalná půdní očkovací látka s vysokou koncentrací půdních bakterií
Podporuje růst kořenového systému | Podporuje příjem živin z půdy | Zintenzivňuje fotosyntézu

PROVEO MEGA je koncentrovaný roztok užitečných půdních bakterií rodu Bacillus megaterium, určený pro aplikaci na půdu a na raná vývojová stádia kulturních rostlin. Aplikace zvyšuje příjem živin z půdy.

Po aplikaci na půdu a listy zvyšuje příjem fosforu především na půdách s pH < 6. Užitečné bakterie Bacillus megaterium svojí enzymatickou výbavou mobilizují (uvolňují z nerozpustných sloučenin) fosfor do půdního roztoku a tím ho zpřístupňují pro rostlinu. Zlepšuje průběh fotosyntézy a tím ovlivňuje kvalitu a množství úrody.

Jeho použití je preemergentně na půdu anebo v raných fázích růstu a v období nástupu abiotického stresu.

Obilniny
Řepka olejná
Kukuřice
Sója
Slunečnice
Brambory

Účinky a složení

  • Podporuje růst kořenového systému
  • Podporuje příjem živin z půdy
  • Zintenzivňuje fotosyntézu
  • Zvyšuje kvalitu a objem úrody

Technické parametry

Kultura půdních bakterií Bacillus megaterium
počet aktivních zárodkůmin. 1 x 109 KTJ/g
Vlastnosti
podíl sušinymin. 3 hm. %
spalitelné látky při 550 °Cmin. 3 hm. % v sušině
pH (1% vodní suspenze)3-6
hustota (kg/m3)1000-1150
vizuální znakyžlutohnědá kapalina se zápachem kvasnic a fermentátu

Rozsah a způsob použití

Výrobek je kapalný koncentrát účinný v aplikačním množství 1,0-2,0 l/ha do 200-300 litrů vody (0,33-1,0 % roztok). Koncentrát PROVEO MEGA přidejte do nádrže postřikovače po jejím naplnění na 50 % objemu vody a postupně přimíchávejte ostatní složky postřiku.

Postřik je možné opakovat v 14-21 denních intervalech na listovou plochu anebo jednorázově na půdu před setím.

Před použitím promíchat!

Je možná aplikace společně s jinými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. Před aplikací preventivně vyzkoušejte mísitelnost s jednotlivými hnojivy a přípravky v TM v malém objemu.

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě +5 až +40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím přípravku si důkladně pročtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je nehořlavý.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika