Listové hnojivo do náročných technických plodin
Vysoký obsah boru, fosforu, draslíku a síry
Vysokým obsahem síry a boru jedinečné listové hnojivo na trhu | V kombinaci s účinným obsahem dalších živin nahrazuje samostatné aplikace síry a boru

Přípravek BORiS P+K je vysoce koncentrované vícesložkové listové hnojivo určené především pro náročné technické plodiny. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám potřebným pro metabolizmus rostlin.

Vyznačuje se vysokým obsahem boru, síry, fosforu a draslíku. Obsahuje molybden, mangan a zinek v účinném množství, ostatní mikroprvky jsou v chelátové formě.

BORiS P+K příznivě ovlivňuje kvetení, nasazení šešulí a plodů. Vysoký podíl živin podporuje tvorbu cukrů a lipidů. Doplňuje živiny potřebné pro zdravý vývoj porostu. Působí preventivně proti vzniku srdéčkové hniloby.

Přípravek je ideální pro plodiny, u nichž je nutné příznivě ovlivnit tvorbu olejů a cukrů, případně trpící napadení plísní. Nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na řepku olejnou, kukuřici, mák, slunečnici, řepu cukrovou, vinnou révu, košťáloviny a ovocné dřeviny.

Řepka olejná
Cukrová řepa
Mák setý
Kukuřice
Slunečnice
Vinná réva

Účinky a složení

  • Fosfor napomáhá tvorbě zásobních látek (cukrů, škrobů a lipidů), dále se účastní energetických procesů v rostlině.
  • Draslík je nezbytný pro růstové procesy, dělení buněk, dýchání a fotosyntézu.
  • Síra je nezbytná pro metabolizmus bílkovin, zprostředkovaně pro syntézu olejů.
  • Bor přispívá k zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.
  • Mangan zvyšuje látkovou výměnu, ovlivňuje intenzitu fotosyntézy a dýchání.
  • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna a tím výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.
  • Molybden podporuje generativní orgány rostlin.

Technické parametry

Primární výživa
Fosfor (P)6,0 % ve vodě rozpustného P2O5118 g/ha
Draslík (K)10,0 % ve vodě rozpustného K2O374 g/ha
Sekundární výživa
Síra (S)12,0 % síry vyjádřené jako SO3216 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)3,50 % ve vodě rozpustného B158 g/ha
Měď (Cu)0,01 % Cu v chelátu s IDHA0,5 g/ha
Železo (Fe)0,01 % Fe v chelátu s IDHA0,5 g/ha
Mangan (Mn)0,10 % Mn v chelátu s IDHA4,5 g/ha
Molybden (Mo)0,15 % ve vodě rozpustného Mo6,8 g/ha
Zinek (Zn)0,10 % Zn v chelátu s IDHA4,5 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH10,0 – 12,0
Specifická hmotnost1,4 – 1,5 g/cm3

Množství makroprvků a mikroprvků je uváděno při aplikačním množství 3 l/ha.

Rozsah a způsob použití

Přípravek BORiS P+K je určen k listové aplikaci v množství 1 – 3 l/ha    do 150 – 200 litrů roztoku (0,5 – 2,0% postřikový roztok).

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku. Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevele nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10°C.

Přípravek BORiS P+K doporučujeme použít v pozdějších růstových fázích před květem na podporu generativních orgánů a zlepšení technologických parametrů např. cukernatost, olejnatost, apod.

Speciálně u olejnin doporučujeme řešit zvýšenou spotřebu boru a síry aplikací dvou dávek přípravku.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Řepka olejná

1. vstup 1-3 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32

2. vstup 1-3 l/ha před květem, BBCH 50-59

Kukuřice

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19

Mák setý

1. vstup 1-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

Slunečnice

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59

Cukrová řepa

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 1-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45

Vinná réva

1-3 l/ha opakovaně během vegetace, společně s fungicidem a insekticidem

Košťálová zelenina

1. vstup 1-3 l/ha při dostatečné listové ploše

2-3. vstup 1-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou

Ovocné dřeviny

1. vstup 1-3 l/ha při dostatečné listové ploše

2-3. vstup 1-3 l/ha po cca 14 dnech za sebou

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika