Cukrová řepa se způsobem pěstování řadí mezi nejintenzivněji pěstované plodiny v České republice. Je i kvalitní předplodinou. Rozloha osevních ploch cukrové řepy je v současné době stabilizována.

Technologie pěstování cukrové řepy je náročná na stálé udržení porostu ve vysoké kondici bez zaplevelení. Cílená kombinace výživových a stimulačních látek v pozdějších fázích růstu podstatně ovlivňuje asimilaci cukrů a tvorbu úrody.

Použití přípravků listové výživy s prvky vázanými v chelátové formě doplňuje důležité makroprvky a mikroprvky ve správné době a v podobě dobře přijatelné rostlinami a celkově vylepšuje bilanci živin důležitých pro tvorbu cukrů.

Doporučené aplikace

1. aplikace na list

regenerace poškozených porostů
stimulace zakořenění a růstu

ve fázi 4. – 6. listu

Cukrová řepa výborně reaguje na přítomnost huminových látek v počátečních fázích růstu, je proto důležité brzy zapojit porosty kombinací výživy a stimulace. Doporučujeme použít univerzální hnojivo ENVIFYT super s huminovými kyselinami, které velmi příznivě působí na celkový metabolismus buněk a osvojování živin listy. U tohoto hnojiva je kladen důraz na podíl přijatelného N, P, K.

Zejména do poškozených porostů doporučujeme aplikovat ENVISTART s velmi vysokým obsahem huminových kyselin. Stimulace růstu kořene huminovými kyselinami v raných fázích růstu má přímý dopad na stabilitu porostu v nejcitlivějším období jeho vývoje. Vyhněte se společné aplikaci s herbicidem za vlhka, především v raných fázích. Vysoký stimulační účinek může blokovat účinek herbicidu.

2. aplikace na list

příprava kvalitativních parametrů

důraz na růst bulvy a asimilaci cukrů

v době uzavírání porostu lze kombinovat s pesticidy

Cukrová řepa je vysoce náročná na bor, draslík, síru, molybden a mangan při tvorbě cukrů. Pokud nemusíme řešit jiné problémy (nedostupný dusík, extrémní sucho, poškození škůdci) je nejlepší variantou ošetření speciálně vyvinutým hnojivem do technických plodin BORiS P+K s vysokým obsahem P, K a listem dobře přijatelných S, B, Mo i dalších mikroprvků a stimulace.

Při nedostatku fosforu doporučujeme PROVEO star, stimulátor s unikátní kombinací kofaktorů metabolizmu rostlin na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů. Katalyzuje příjem fosforu kořeny, urychluje metabolizmus rostlin, působí preventivně proti vzniku chloróz, podporuje růst kořenového systému. Pro cukrovku je velmi důležitý dostatek živin, zvláště fosforu, již na počátku vegetace. Z přijatelných živin je fosfor ukládán spíše v kořeni, dusík zhruba stejným dílem do bulev i do chrástu, zatímco draslík, vápník, hořčík i síra zůstávají převážně v chrástu. Priorita aplikace je stimulovat růst bulvy a asimilaci cukrů. Oba přípravky použité v raných fázích působí preventivně proti srdéčkové hnilobě. Použití těchto listových hnojiv v tank-mixu s fungicidy je ideální pro plodiny napadené plísní.

Pokud potřebujeme řešit nízký příjem živin z půdy (sucho, nízká hodnota živin v půdě, hlavně dusíku) doporučujeme použít univerzální hnojivo ENVIFYT super s vysokým podílem dusíku. Spolehlivý účinek v širokém spektru podmínek.

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 1-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45

1. vstup 3-5 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 3-5 l/ha před uzavírání porostu, BBCH 40-45

3. vstup 5 l/ha po 6 týdnech

1. vstup 1,5-3 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 1,5-3 l/ha v době uzavírání porostu, BBCH 40-45

1. vstup 2 l/ha před zapojením porostu

2. vstup 2,5 l/ha v plné vegetaci

1. vstup 0,5 l/ha v plné vegetaci

2. vstup 0,8 l/ha 2 měsíce před sklizní

Cukrová řepa
Mák setý
Kukuřice
Řepka olejná
Vinná réva
Obilniny
Slunečnice
Zelenina