Význam huminových kyselin obsažených v krmných surovinách řady HUMAC® Natur AFM ve výživě zvířat

Všeobecný popis účinku

 • Svým pufračním účinkem stabilizuje pH bachorového prostředí a absorpčním způsobem vychytává nežádoucí metabolity a toxické látky a vynáší je z trávicího systému.
 • Tlumí vznik zánětu a podporuje imunitu.
 • Udržuje optimální pH v organizmu.
 • Účinná látka – huminové kyseliny – jsou přirozenou složkou krmiva zvířat, pokud jsou přítomné v pitné vodě (stejně jako ve vodách stojatých, které mají zvířata v oblibě).
 • Výrazně pozitivně ovlivňuje základní životní funkce jednotlivých orgánů a celého organizmu jako celku.
 • Svou pufrovací kapacitou udržuje acidobazickou rovnováhu organizmu.
 • Má výrazný vliv na udržování biologické homeostáze organizmu zvířat.
 • Účinná prevence metabolické acidózy a alkalózy.
 • Má protektivní účinek na střevní mukózu – dobrý zdravotní stav střeva zabezpečuje i dobrý zdravotní stav zvířat.
 • Svým účinkem a složením má antiflogistické, absorpční, antitoxické a antibakteriální vlastnosti.
 • Zlepšuje produkci a rentabilitu chovu.
 • Příznivě ovlivňuje využití živin z krmné dávky, čímž zlepšuje konverzi krmiva.
 • Zlepšuje vyrovnanost stáda.
 • Výrazně snižuje spotřebu antibiotik a ostatních léčiv.
 • Váže na sebe mikrobiální jedy, plísňové toxiny a jiné pro organizmus jedovaté sloučeniny, např. amoniak, PCB, dioxiny, těžké kovy apod., které se s nimi vylučují trusem.

Optimalizace trávících pochodů

Vliv na trávící systém

 • Účinně preventivně působí proti průjmům, dyspepsii a akutní intoxikaci.
 • Udržuje průměrnou motilitu v trávicím systému.
 • Udržuje pH v optimálním fyziologickém rozpětí – efektivní využití jednotlivých složek krmiva, vytváření a udržování optimálních fyziologických podmínek na trávení.
 • Snižuje biosyntézu, resp. podporuje degradaci biogenních aminů – histaminů.

Vliv na činnost bachoru

 • Pozitivně ovlivňuje strukturu a rozvoj mikroorganizmů.
 • Zvyšuje úroveň bachorové fermentace a využití živin.
 • Ovlivňuje tvorbu UMK (propionová, octová a máselná kyselina) – množství a složení mléka.
 • Redukuje nadbytečnou tvorbu NH3 – toxický vliv na organizmus, hlavně játra.
 • Výrazně přispívá k přirozené degradaci škodlivých látek a toxinů (mykotoxinů) v rámci bachorové fermentace.

Vliv na činnost střeva

 • Ochranou a stabilizací funkčního stavu sliznice střeva omezuje růst a množení virů, parazitů (kokcidie…), patogenních bakterií – klostridie, koliformní bakterie apod.
 • Podporuje vychytávání a vylučování biogenních aminů na úrovni GIT a zabraňuje jeho vstřebávání do krevního oběhu.
 • Úpravou prostředí GIT potlačuje růst patogenů a podporuje růst a rozvoj symbiotických zdraví prospěšných mikroorganizmů.
 • Váže endotoxiny a exotoxiny – brání jejich negativnímu účinku na trávicí trakt a orgány a tím i pozitivně ovlivňuje jejich sekreční vlastnosti.
 • Stabilizuje pH v trávicím traktu a následně i v organizmu, krvi.
 • Ovlivňuje činnost a složení střevní a bachorové mikroflóry ve prospěch symbiotických mikroorganizmů.
 • Podporuje stabilní prostředí střeva a stimuluje regulaci a tvorbu pankreatických a střevních enzymů.
 • Stimuluje receptory imunitního systému ve střevních klcích při ochraně proti patogenům.
 • Pozitivně ovlivňuje všechny funkce trávicího systému, zlepšuje trávení a resorpci živin, svými účinky ve střevním traktu předchází trávicím poruchám – průjem, zácpa, zvyšují chuť k jídlu.

Vliv na játra

 • Snižuje funkční zátěž jater při přeměně amoniaku na močovinu, jeho zachytáváním na úrovni bachoru, hlavně při zvýšené absorpci amoniaku a tím stabilizuje energetický metabolizmus a regeneraci jaterní tkáně.
 • Pozitivně ovlivňuje regenerační schopnosti jaterního tkaniva a aktivně ovlivňuje jaterní metabolizmus.
 • Ovlivňuje funkce jater a částečně je chrání před onemocněním anebo poruchami.

Zlepšování reprodukčních ukazatelů

 • Snižuje embryonální mortalitu stabilizací transformace bílkovin, snížením úrovně močoviny a tím podporou činnosti žlutého tělíska pro tvorbu progesteronu a redukcí tvorby PGF 2α (prostaglandin).
 • Regulací hladiny sérové močoviny pozitivně ovlivňuje fertilitu dojnic, brání toxickému vlivu močoviny na vajíčko a spermie po inseminaci. Chrání zárodek před toxickými vlivy, hlavně v období do 12 týdne, do vytvoření placenty.
 • Vazbou endotoxinů a exotoxinů ovlivňuje reprodukční schopnosti a správný vývoj plodu.

Podpora imunitního systému

 • Vychytáváním toxických látek a stabilizací sliznice střeva podporuje a reguluje aktivitu imunitního systému a tím zvyšuje obranyschopnost organizmu aktivací imunokompetentních buněk.
 • Katalyzačními procesy zasahuje do metabolizmu proteinů a sacharidů u mikrobů, což vede k inhibici patogenních mikroorganismů.
 • Obnovují elektrolytickou rovnováhu poškozených buněk.

Welfare

 • Zlepšuje pohodu ustájených zvířat.
 • Zlepšuje mikroklima ve stáji snížením obsahu a koncentrace emisních plynů (až o 55%).
 • Snižuje produkci stresových hormonů – zvířata lépe snášejí provozní stres – vysoké teploty, změna prostředí, náhlé klimatické změny, změny stanoviště, časově náročné přesuny.
 • Stabilizací N v pevných a tekutých exkrementech zvyšuje jejich využitelnost jako dostupného zdroje N pro hnojení rostlin.