Nejdůležitějším a dominantním článkem pro dosažení příznivých ekonomických výsledků je kvalita a složení krmné dávky. Kvalitní a nutričně vyvážené krmivo v dobrých zoohygienických podmínkách zabezpečí nejen dobrý zdravotní stav zvířat, ale hlavně ekonomicky prosperující chov s návratností investic a dosažení dlouhodobého kladného hospodářského výsledku.

I přes snahu chovatelů zabezpečit kvalitní krmivo s obsahem všech důležitých nutričních složek existuje více negativních faktorů, které v konečném důsledku přinášejí pravidelné a ne malé finanční ztráty. V posledních letech je nejvážnějším problémem v chovu prasat problém toxinů z krmiva (hlavně mykotoxiny a těžké kovy), bakteriálních toxinů a negativní vliv škodlivých plynů (hlavně amoniaku), které mají za následek dlouhodobé produkční a reprodukční problémy jak u mladých zvířat, tak i u výkrmových jedinců včetně reprodukčního materiálu u samic i u samců.

Zabezpečit ekonomiku chovu prasat znamená:

 • Dosažení dobrého zdravotního stavu matek schopných porodit více početný zdravý a vyrovnaný vrh
 • Eliminovat předporodní, porodní a poporodní problémy
 • Zabezpečit selatům dostatečné množství kvalitního mleziva s vysokým obsahem protilátek
 • Minimalizovat úhyny během celého chovu
 • Zabezpečit podmínky pro dosažení dobrých přírůstků a optimální konverzi přijatých živin
 • Nepřekračovat (zkracovat) dobu výkrmu
 • Eliminovat náklady na léky a veterinární ošetření zvířat
 • Zabezpečit optimální podmínky ustájení (Welfare) a tím minimalizovat poruchy dýchacího a trávicího ústrojí.

Přípravky řady HUMAC® Natur AFM – optimální řešení

HUMAC® Natur AFM je organicko-minerální krmná surovina s vysokým obsahem huminových kyselin - minimálně 65%. Je to 100% přírodní látka s vysokou biologickou účinností – přírodní růstový stimulátor. Aplikací krmné suroviny HUMAC® Natur AFM dodáváme zvířatům minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, která je lehce využitelná v organizmu zvířat.

Lze použít také přípravek HUMAC® Natur AFM Monogastric s přísadou mravenčanu vápenatého, jehož použití v doporučeném dávkování může nahradit použití okyselovadel, vyvazovačů mykotoxinů, přípravků proti anémii a na zlepšení Welfare.

Přípravky řady HUMAC® Natur AFM:

 • Mají protektivní účinek na střevní mukózu – dobrý zdravotný stav střeva zabezpečuje i dobrý zdravotní stav zvířat
 • Svým účinkem a složením mají antiflogistické (protizánětlivé), absorpční, antitoxické a antibakteriální vlastnosti
 • Zlepšují produkci a rentabilitu chovu
 • Příznivě ovlivňují využití živin z krmné dávky, čímž zlepšují konverzi krmiva
 • Zlepšují vyrovnanost stáda, snižují úhyny zvířat
 • Snižují náklady na léky, zlepšují imunitu zvířat
 • Zachytávají a vyvazují z organizmu mikrobiální (mykotoxiny, bakteriální toxiny a pod) a ostatní toxiny (těžké kovy, pesticidy, herbicidy, PCB, dioxiny, pozůstatky chemických přípravků a cizorodých látek)
 • Zlepšují reprodukční ukazatele
 • Příznivě ovlivňují Welfare ustájených zvířat

V praxi je potvrzené a opodstatněné podávaní přípravků řady HUMAC® Natur AFM po celou dobu chovu a výkrmu s výrazným výsledkem, který pozitivně ovlivňuje ekonomiku chovu:

 • Zlepšujeme zdravotní stav a vyrovnanost narozených mláďat
 • Snižujeme výskyt průjmových onemocnění nejen u mláďat, ale i u dospělých jedinců
 • Zlepšujeme přírůstky a konverzi živin (6-8%)
 • Snižujeme spotřebu krmiva (4-7%)
 • Zabezpečujeme, aby během vývoje nedošlo k zastavování růstu a vývinu prasat
 • Snižujeme úhyn (až o 40%)
 • Zabezpečujeme vyrovnanost stáda a lepší konverzi živin,  následně pak zkrácení doby výkrmu o 4-6 dní, což je důležité zejména na konci výkrmu, kdy je nejhorší konverze a největší náklady na chov prasat
 • Snižujeme výdaje na antibiotika a jiné léky (až o 40%)

Použití a dávkování

HUMAC® Natur AFM se přimíchává do krmiva nebo je zpracovaný do granulí.

Dávkování 0,5 % do krmiva.

HUMAC® Natur AFM Monogastric se přimíchává do krmiva. Může nahradit použití okyselovadel a vyvazovačů mykotoxinů.

Dávkování 0,5 – 1,0 % do krmiva.

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5 dnů. Krmné suroviny jsou bez ochranné lhůty, krmivo může být ihned zkrmované.

Aplikace přípravků řady HUMAC® Natur AFM = efektivní řešení v každé etapě chovu

1. Zdravá matka – prasnice – zdravý a vyrovnaný vrh – základní pilíř ekonomiky chovu

 • Výrazné a pravidelné říje.
 • Snížení embryonální mortality stabilizací transformace bílkovin, snížením úrovně močoviny a podporou činnosti žlutého tělíska pro tvorbu progesteronu a redukcí tvorby PGF 2α.
 • Schopnost udržet plod a dovést proces gravidity do standardního porodu.
 • Nízká úroveň infekčních a metabolických onemocnění (zácpy, zánětlivé procesy, příjem krmiva,…).
 • Přiměřená tělesná kondice - základ pro mléčnost a následující reprodukci.
 • Lepší využití živin pro výživu nejen matky, ale i plodů. Rovnoměrný přísun živin pro plody, které se nacházejí jak v těle, tak i v rozích dělohy.
 • Minimalizace porodních a poporodních komplikací (trávící problémy, MMA syndrom, ostatní zánětlivé problémy, rychlá regenerace po porodu,…).
 • Dostatečný rozsah a obsah laktoflóry v trávicím traktu, na sliznici pohlavních orgánů a mléčné žlázy.
 • Vyrovnaný přísun živin mláďatům, tj. dostatek mléka. Nedostatečná mléčnost prasnic je příčinou hladové horečky (nejdříve neinfekční, potom infekční E. coli a Klostridie – průjmy – vysoké úhyny). Až 90 % průjmů v období po porodu je způsobeno hladovou horečkou.
 • Zdravé, početné a vyrovnané vrhy - správná bilance živin během gravidity. Následkem nevyrovnaného vrhu jsou slabší selata při kojení vytlačovaná silnějšími.
 • Kvalitní a na protilátky bohaté mlezivo.

2. Období od kojení po odstav – kvalitní start před efektivním výkrmem

 • Preventivní účinek proti průjmům, dyspepsiím a akutním intoxikacím, zvýšení chuti do jídla.
 • Rychlý vývoj a růst selat, minimální úhyny.
 • Stabilizace pH v trávicím traktu a následně i v organizmu, krvi.
 • Změna složení střevní a bachorové mikroflóry ve prospěch symbiotických mikroorganizmů.
 • Zvýšení denních přírůstků.
 • Snížení spotřeby krmiva na kg přírůstku.
 • Snížení úhynu.
 • Snížení výdajů na antibiotika a jiné léky.
 • Výrazné snížení stájového zápachu.
 • Stimulace tvorby pankreatických a střevních enzymů.
 • Stimulace receptorů imunitního systému ve střevních klcích při ochraně proti patogenům.
 • Omezení množení patogenních baktérií  - katalyzačními procesy zasahují přípravky do metabolizmu proteinů a sacharidů u mikrobů, což vede k inhibicí množení patogenních bakterií.
 • Podpora přirozené schopnosti organizmu zabraňovat replikaci a šíření virů.

3. Období od odstavu do ukončení výkrmu – efektivní výkrm

 • HUMAC® Natur AFM Monogastric (nebo HUMAC® Natur AFM s okyselovadly) společně s laktobacily snižují pH a udržují ho na fyziologické úrovni. Zabezpečují resorpci živin nacházejících se ve střevním traktu a udržují požadovanou strukturu symbiotických, zdraví prospěšných mikroorganizmů a současně zabraňují růstu a množení patogenní mikroflóry.
 • Udržují stabilní pH s podporou množení lactobacilů - baktérie přirozené mikroflóry, které chrání sliznici celého tenkého střeva před adherencí – přichytáváním se patogenních mikroorganizmů a jejich následným pomnožením.
 • Vytvářejí přirozenou strukturu střeva, které je nejvýznamnějším imunologickým orgánem.
 • Mají protizánětlivý účinek - tlumí vylučování prozánětlivých cytokinů. Současně podporují vylučování protizánětlivých cytokinů, čímž je podpořený růst obranyschopnosti organizmu.
 • Dodávají makroprvky a mikroprvky, které jsou potřebné na tvorbu různých enzymů a látek zúčastňujících se na metabolizaci živin i na detoxikačních reakcích.
 • Mají vysokou schopnost vázat volné radikály, které vznikají při detoxikacích různých cizorodých látek, ale i při zánětech a infekcích.
 • Svými adsorpčními schopnostmi eliminují toxiny, které produkují enterotoxigenní E. coli.
 • Jsou velmi účinným pufrem a udržují pH na požadované úrovni. Tím se vysvětluje jejich pozitivní účinek na průjmy vyvolané hnilobnými baktériemi (např. E. coli, Klostridie, atd.), které se projeví při zvýšení pH střeva.
 • Vážou na sebe stájové (střevní) plyny, tím se zlepšuje i mikroklima (stájový zápach) a následně jsou i méně atakované dýchací cesty, čímž dosáhneme nižšího výskytu respiračních onemocnění.
 • Vážou některé viry - zabraňují jejich průniku do organizmu a množení.
 • Potlačují poodstavové průjmy bez plošné medikace antibiotiky v období odstavu.  Tento způsob prevence zastavuje růst původců průjmu bez úbytku přirozené, tzv. „prospěšné“ mikroflóry. Po čase, když přestanou antibiotika účinkovat se ve střevě s nedostatečným počtem laktobacilů opět přemnoží patogenní baktérie a průjmy se mohou opakovat. Podáváním antibiotik na předcházení poodstavových průjmů u prasat neléčíme skutečnou příčinu průjmu. Problémem je i postupně vznikající rezistence na antibiotika a jejich náhrada stále dražšími preparáty.
 • Účinně nahrazují zinkové přípravky.  Přídavek zinku na jedné straně zabíjí patogenní mikroorganizmy (přenáší zvíře přes období možného onemocnění), ale současně poškozuje stěny střev, což má za následek i zvýšenou citlivost na různé patogenní mikroorganizmy. Současně se poškozením střev snižuje absorpce živin.

Přípravky řady HUMAC® Natur AFM snižují hladinu kontaminantů v organizmu zvířat a následně tak zlepšují jejich reprodukční ukazatele. Účinky kontaminantů na plodnost a porodnost:

 • U samic to jsou slabé a nepravidelné říje, neschopnost udržet plod a dovést tak proces gravidity do standardního porodu. Pravidelné porody s početnými vrhy zdravých prasat jsou základem zdravé ekonomiky chovu prasat.
 • U samců je to snížená mobilita a vitalita spermií a tím i schopnost přirozeného oplodnění samic a tím i přirozený přenos svého genetického materiálu na budoucí potomstvo.