Novinky

Pozvánka na seminář

Zveme všechny vinaře 5. 3 do Lednice na vinohradnický seminář, kde Vám představíme nové trendy v ošetřování vinic

Pozvánka

Certifikace GMP+

Společnost HUMAC Czech získala certifikát GMP+ FSA na krmné suroviny řady HUMAC Natur AFM

Naše pole 2018

Přijďte se na nás podívat a popovídat si s námi na výstavě Naše pole, která se koná 19. – 20. června 2018 v Nabočanech.

Články, napsali o nás

Možnosti využití listových hnojiv ve vinohradnictví

Mezi pěstiteli révy vinné je stále oblíbené přidávat listová hnojiva ke každému fungicidnímu ošetření. Tento postup však není úplně optimální. Daleko výhodnější je využívat listová hnojiva v případě projevu stresu ve vinici nebo v období, kdy je omezený příjem živin z půdy. Příjem živin z půdy je základním zdrojem živin pro révu vinnou. Listovou výživu je proto vhodné využívat cíleně, když existuje z pohledu révy vinné určitá potřeba. Je proto možné také upustit od pravidelné aplikace listových hnojiv v pravidelných intervalech.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2022/1

Příprava na jaro 2022

Letošní rok bude v mnohém jiný. Hospodaření bude poznamenáno dopadem zvýšení cen energií a surovin, které se promítne do cen minerálních hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a dalších nákladů. Řada podniků se rozhodne šetřit. Jsou však položky, mezi které řadíme zejména kvalitní osivo a základní listovou stimulaci, na kterých by se šetřit nemělo.

Zdroj: 
Makový občasník 2022/02

Nabízí unikátní produkty

Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci s firmou Envivia, s. r. o. Vedle složení a účinnosti je kladen u těchto produktů důraz také na ochranu životního prostředí a jednoduchost aplikace. Společnost je také výhradním distributorem přípravků firmy HUMAC Czech, s. r. o., pro Českou republiku, které obsahují účinné přírodní látky s vysokou koncentrací huminových kyselin, získaných z oxihumolitu – leonarditu bez dalšího chemického zpracování. Určeny jsou pro aplikaci do půdy a v nejčistší formě i pro hospodářská zvířata.

Zdroj: 
Úroda 2020/2

Další poznatky k používání HUMAC Agro před výsadbou vinic

Půdní podmínky by měly vytvořit optimální podmínky pro kořenový systém révy, příjem vody a živin, působení abiotických faktorů na révu vinnou a také hormonální aktivitu révy vinné.
U révy vinné se všeobecně hovoří o schopnosti hlubokého zakořenění, kdy hlavní kořeny mohou dorůstat až do hloubky několika metrů. Naproti tomu hlavní hmota kořenového systému se nachází v hloubce 40-80 cm, v závislosti na půdních podmínkách.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2021/6

Přírodní cestou ke zlepšení výživy ovocných druhů, révy a zelenin

Základem úspěšného pěstování rostlin je péče o půdu. Půda představuje cenné přírodní bohatství, které je vhodné přírodními postupy dále rozvíjet a obohacovat. Cílem hnojení je vytvářet co nejlepší podmínky pro růst rostlin a zvyšovat půdní úrodnost, obsah humusu a zlepšovat strukturu půdy. Tou nejpřirozenější cestou k dosažení tohoto cíle je využívání organických hnojiv a materiálů. Zahrádkář potom nemusí vypočítávat složitě dávky minerálních hnojiv, ale poskytuje půdě to co je pro ni vlastní a přirozené.

Zdroj: 
Zahrádkář 2021/04

Studie

Huminové kyseliny

Huminové látky jsou přírodní organické sloučeniny vznikající chemickým a bilogickým rozkladem organické hmoty (zejména rostlin) a syntetickou činností mikroorganizmů. Součástí huminových látek jsou huminové kyseliny, fulvonové kyseliny a humin. V přírodě se vyskytují od stopových množství (stojaté vody, písek, jíl), přes jednotky procent (běžná půda) až v desítkách procent (rašelina, lignit, hnědě uhlí). Nejvyšší výskyt je v oxihumolitech (50-80%). Oxihumolity vznikají za určitých podmínek (přístup vzduchu a vody) z lignitu, nebo z hnědého uhlí. Organická hmota huminových látek se skládá ze směsi rostlinných a mikrobiálních složek (směs rostlinných a mikrobiálních sacharidů, bílkovin, lipidů a částečně degradovaných ligninů, taninů, melaninů atd.). Představují tak nejběžnější formy organického uhlíku v přírodním prostředí.

Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Trčková M., Lorencová A., Kuráň P.: Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Při odstavu jsou selata vystavena mnoha stresovým faktorům, s čímž úzce souvisí vysoká incidence průjmů. V současnosti je snaha minimalizovat antibiotickou léčbu a vysoké farmakologické dávky ZnO používané k profylaxi poodstavových průjmů alespoň částečně nahradit alternativními látkami. Popsané vlastnosti a příznivé účinky huminových látek u zvířat naznačují, že by mohly být v profylaxi poodstavových průjmů účinné.

Zdroj: 
Veterinářství 2016/10