Mezi pěstiteli révy vinné je stále oblíbené přidávat listová hnojiva ke každému fungicidnímu ošetření. Tento postup však není úplně optimální. Daleko výhodnější je využívat listová hnojiva v případě projevu stresu ve vinici nebo v období, kdy je omezený příjem živin z půdy. Příjem živin z půdy je základním zdrojem živin pro révu vinnou. Listovou výživu je proto vhodné využívat cíleně, když existuje z pohledu révy vinné určitá potřeba. Je proto možné také upustit od pravidelné aplikace listových hnojiv v pravidelných intervalech.
Moderní listová hnojiva disponují také stimulačním působením. Důvodem je právě možnost efektivního použití v období abiotických stresů.
V roce 2021 byla založený pokus u odrůd Rulandské šedé a Chardonnay. Provedené aplikace ukazuje tabulka 1. Kromě pravidelné aplikace jednotlivých listových hnojiv byly vyzkoušené také různé kombinace listových hnojiv, v závislosti na vývojových stádiích révy vinné.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2022/1