Půdní podmínky by měly vytvořit optimální podmínky pro kořenový systém révy, příjem vody a živin, působení abiotických faktorů na révu vinnou a také hormonální aktivitu révy vinné.
U révy vinné se všeobecně hovoří o schopnosti hlubokého zakořenění, kdy hlavní kořeny mohou dorůstat až do hloubky několika metrů. Naproti tomu hlavní hmota kořenového systému se nachází v hloubce 40-80 cm, v závislosti na půdních podmínkách.
Před výsadbou vinice je proto zcela zásadní, aby vinohradník vyhodnotil půdní profil. Nejvhodnějším způsobem je zhodnocení půdního profilu ještě ve vinici před klučením. Na takovém půdním profilu je totiž velmi dobře vidět, jakým způsobem a v jakých částech půdního profilu réva vinná zakořeňuje.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2021/6