Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci s firmou Envivia, s. r. o. Vedle složení a účinnosti je kladen u těchto produktů důraz také na ochranu životního prostředí a jednoduchost aplikace. Společnost je také výhradním distributorem přípravků firmy HUMAC Czech, s. r. o., pro Českou republiku, které obsahují účinné přírodní látky s vysokou koncentrací huminových kyselin, získaných z oxihumolitu – leonarditu bez dalšího chemického zpracování. Určeny jsou pro aplikaci do půdy a v nejčistší formě i pro hospodářská zvířata.

Vlajkovou lodí nabídky společnosti Envi Produkt je přípravek PROVEO star. Připravovanou novinkou pro rok 2022 je pak PROVEO mega, který aktuálně prochází registračním řízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Zdroj: 
Úroda 2020/2