Letošní rok bude v mnohém jiný. Hospodaření bude poznamenáno dopadem zvýšení cen energií a surovin, které se promítne do cen minerálních hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a dalších nákladů. Řada podniků se rozhodne šetřit. Jsou však položky, mezi které řadíme zejména kvalitní osivo a základní listovou stimulaci, na kterých by se šetřit nemělo.

Začíná to u osiva! Kvalitní namořené osivo Vám může snížit budoucí náklady. Zatímco základní moření vnímá většina zemědělců jako nutnost, s přidáním stimulačních látek na zlepšení osiva někteří zemědělci zkušenost nemají anebo na něm šetří. Charakteristickým znakem při použití stimulačních látek společně s mořidlem je zvýšení intenzity zakořenění od raných vývojových fází a z toho plynoucí pozitivní ovlivnění vzcházení, vyšší tolerance vůči nepříznivým podmínkám během vegetace a vyšší odolnost proti stresovým faktorům.

Zdroj: 
Makový občasník 2022/02