Základem úspěšného pěstování rostlin je péče o půdu. Půda představuje cenné přírodní bohatství, které je vhodné přírodními postupy dále rozvíjet a obohacovat. Cílem hnojení je vytvářet co nejlepší podmínky pro růst rostlin a zvyšovat půdní úrodnost, obsah humusu a zlepšovat strukturu půdy. Tou nejpřirozenější cestou k dosažení tohoto cíle je využívání organických hnojiv a materiálů. Zahrádkář potom nemusí vypočítávat složitě dávky minerálních hnojiv, ale poskytuje půdě to co je pro ni vlastní a přirozené.
Mezi běžně používaná organická hnojiva patří chlévský hnůj, různé druhy kompostů a vermikompostů, mulčovací materiály jako drcená borka nebo sláma a také zelené hnojení. Existují však i další přírodní produkty, které zlepšují půdní podmínky, komplexně obohacují půdu a tím zajišťují také výživu pěstovaných rostlin.
HUMAC Agro je přírodní produkt, který se pozitivně působí na půdní podmínky, výživu rostlin a odolnost k abiotickým stresům. Dosavadní výsledky pokusů ukazují, že je vhodný pro dřeviny i byliny. Pozitivně se osvědčil u révy vinné a jahodníku.

Zdroj: 
Zahrádkář 2021/04