Pěstování révy vinná, v období výrazných výkyvů počasí, by mělo směřovat k využívání přirozených zákonitostí a jejich využívání ve prospěch pěstování révy vinné a produkce kvalitních hroznů.
V tomto ohledu je základní péče o půdu. Výživa révy by proto měla být založená na přirozené půdní úrodnosti a případném zlepšování vlastností půdy, které podpoří úrodnost a využívání živin rostlinami.
HUMAC®Agro je přírodním produktem, které zlepšuje půdní prostředí a zejména přijatelnost živin. Réva tak má možnost lépe a efektivně využívat živiny z půdy.
Přítomnost organického uhlíku v půdě zlepšuje zdraví půdy a úrodnost, zvyšuje výnos pěstovaných kulturních rostlin, omezuje půdní erozi a podporuje mikrobiální činnost, která je důležitá pro účinný rozklad organické hmoty v půdě.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2020/1