Moderní vinohradnictví je založené na minimalizaci využívání minerálních hnojiv a naopak na podpoře přirozené půdní úrodnosti, obsahu humusu a využívání přirozených postupů a organických hnojiv.
Základní složkou organické hmoty v půdě je uhlík a to ve formě organické i anorganické. Obsah organické hmoty v půdě je velmi důležitým parametrem, ovlivňujícím úrodnost půdy i funkce půdy v biosféře. Důležité je členění půdní organické hmoty na primární organickou hmotu (nehumifikovaná organická hmota rostlinného i živočišného původu) a humusové látky (fulvokyseliny, huminové kyseliny, humáty). Obsah organické hmoty je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality půdy pro zemědělské využití (REJŠEK a VÁCHA, 2019).

Zdroj: 
Vinař Sadař 2019/6