Novinky

Pozvánka na seminář

Zveme všechny vinaře 5. 3 do Lednice na vinohradnický seminář, kde Vám představíme nové trendy v ošetřování vinic

Pozvánka

Certifikace GMP+

Společnost HUMAC Czech získala certifikát GMP+ FSA na krmné suroviny řady HUMAC Natur AFM

Naše pole 2018

Přijďte se na nás podívat a popovídat si s námi na výstavě Naše pole, která se koná 19. – 20. června 2018 v Nabočanech.

Články, napsali o nás

Možnosti pozitivního působení na půdní vlastnosti

Před výsadbou révy vinné je třeba věnovat velkou pozornost přípravě půdy. Velmi důležitým krokem je provádět opatření, které pomohou zlepšovat strukturu půdy. Struktura půdy pozitivně působí na zakořenění révy a ovlivňuje tak kvalitu zapěstování nové vinice.
Ve Vinařství Holanek vyzkoušeli v roce 2018 do nové výsadby přípravek Humak a dosáhly vynikajících výsledků. Hned na úvod je třeba říct, že při výsadbě byly použité sazenice z různých révových školek a pozitivní vliv na kvalitu růstu révy vinné se projevil u všech sazenic.

Zdroj: 
Vinař Sadař 2019/2

Huminové látky, základ různých kondicionérů na bázi uhlíku

Schopnost humusových látek zlepšit růst podzemních, stejně tak i nadzemních částí rostlin je už více jak století dokazována mnohými studiemi, provedenými v různých podmínkách na všech obývaných kontinentech. Přednostně jde o látky nacházející se v oblasti kořenů, případně látky, které jsou do kořenové zóny zapracovány dodatečně.

Zdroj: 
Úroda 2018/4

Na návštěvě u chovatele: Miroslav Vjater

Miroslav Vjater - chovatel plemeno romanovské ovce - v rámci vyhodnocování nejlepších chovů podle produkce jehněčího masa na bahnici, patří k nejúspěšnějším chovatelům v ČR.
Z článku: "Na podporu kondice vysokobřezích a laktujících bahnic se mi osvědčil také přípravek Humac Natur s dobrými detoxikačními vlastnostmi a stimulaci trávicích procesů při intenzivní výživě".

Zdroj: 
Náš chov 2016/1

Huminové kyseliny ve výživě drůbeže

Využití huminových kyselin a jejich pozitivní vliv na celkové zdraví má již dlouholetou tradici. Huminové látky mají přírodní charakter, které vznikají rozpadem organické hmoty. V původní přírodní podobě, chemicky dále nezpracovávané na huminové soli, jsou huminové kyseliny ve vodě nerozpustné, avšak mají vysokou biologickou aktivitu. Díky svým širokým biomedicínským účinkům jsou zařazeny jako léčivo, jedná se také o přírodní antivirotikum a alternativní antibiotikum.

Zdroj: 
Časopis Mikrop 2017/11

Listová hnojiva v přesných polních pokusech

Pokusy se stimulátory patří již tradičně do sledované části Velkého polního dne ve Všestarech. V části věnované listovým hnojivům dosáhla vysokých výnosů varianta ošetřená ENVIFYT SUPER.

Zdroj: 
Soufflet 2012

Studie

Huminové kyseliny

Huminové látky jsou přírodní organické sloučeniny vznikající chemickým a bilogickým rozkladem organické hmoty (zejména rostlin) a syntetickou činností mikroorganizmů. Součástí huminových látek jsou huminové kyseliny, fulvonové kyseliny a humin. V přírodě se vyskytují od stopových množství (stojaté vody, písek, jíl), přes jednotky procent (běžná půda) až v desítkách procent (rašelina, lignit, hnědě uhlí). Nejvyšší výskyt je v oxihumolitech (50-80%). Oxihumolity vznikají za určitých podmínek (přístup vzduchu a vody) z lignitu, nebo z hnědého uhlí. Organická hmota huminových látek se skládá ze směsi rostlinných a mikrobiálních složek (směs rostlinných a mikrobiálních sacharidů, bílkovin, lipidů a částečně degradovaných ligninů, taninů, melaninů atd.). Představují tak nejběžnější formy organického uhlíku v přírodním prostředí.

Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Trčková M., Lorencová A., Kuráň P.: Huminové látky v profylaxi průjmových onemosnění odstavených selat

Při odstavu jsou selata vystavena mnoha stresovým faktorům, s čímž úzce souvisí vysoká incidence průjmů. V současnosti je snaha minimalizovat antibiotickou léčbu a vysoké farmakologické dávky ZnO používané k profylaxi poodstavových průjmů alespoň částečně nahradit alternativními látkami. Popsané vlastnosti a příznivé účinky huminových látek u zvířat naznačují, že by mohly být v profylaxi poodstavových průjmů účinné.

Zdroj: 
Veterinářství 2016/10