Schopnost humusových látek zlepšit růst podzemních, stejně tak i nadzemních částí rostlin je už více jak století dokazována mnohými studiemi, provedenými v různých podmínkách na všech obývaných kontinentech. Přednostně jde o látky nacházející se v oblasti kořenů, případně látky, které jsou do kořenové zóny zapracovány dodatečně.

Zdroj: 
Úroda 2018/4