Využití huminových kyselin a jejich pozitivní vliv na celkové zdraví má již dlouholetou tradici. Huminové látky mají přírodní charakter, které vznikají rozpadem organické hmoty. V původní přírodní podobě, chemicky dále nezpracovávané na huminové soli, jsou huminové kyseliny ve vodě nerozpustné, avšak mají vysokou biologickou aktivitu. Díky svým širokým biomedicínským účinkům jsou zařazeny jako léčivo, jedná se také o přírodní antivirotikum a alternativní antibiotikum.
Ve výživě zvířat je lze využít téměř u všech druhů, tj. u drůbeže, skotu, prasat, ovcí, koz, koní aj. Zvířata je přirozeně přijímají z pitné vody, z řek a jezer, kde jsou obsaženy ze základní organické struktury půdy. Přidáváním přípravků s původními přírodními huminovými kyselinami do krmných směsí dodáváme zvířatům minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, která je lehce využitelná v organizmu zvířat. Díky nim lze pozitivně ovlivnit denní přírůstky, úhyny, náklady na léčivo, kondici a stres. Speciálně u drůbeže lze ponížit podíl křapek, zvýšit produkci u nosnic, zlepšit využití krmiva a například i ponížit obsah NH3 a CO2 v prostředí na halách.
Firma HUMAC Czech, s. r. o. ve spolupráci s akciovou společností MIKROP ČEBÍN a Agrovýkupem Moravské Budějovice otestovala přípravek HUMAC® Natur AFM na Biologické testační stanici v Lípě u Havlíčkova Brodu (ÚKZÚZ).