Reálná alternativa antibiotik a oxidu zinku v chovu hospodářských zvířat

Datem 28. 1. 2022 se začnou uplatňovat ve všech členských státech Evropské unie:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉKO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/6 z 11. prosince 2018 o veterinárních lécích
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉKO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/5 z 11. prosince 2018, kterým se stanovují postupy Společenství při povolování léků na humánní použití a na veterinární použití
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉKO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/4 z 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv

Tato převratná legislativa zakáže od 28. 1. 2022 preventivně hromadné podávání antibiotik pro všechny skupiny chovaných zvířat bez ohledu na jejich potřebu, nebo nutnost jejich aplikace.

Zdroj: 
Chovatelské IMPULSY 2019/2