Tekutý koncentrát draslíku, fosforu a dusíku do všech kulturních plodin
Podporuje tvorbu asimilátů – cukrů, škrobů, bílkovin | Vysoká rychlost příjmu účinných látek | Zvyšuje výnos a nutriční parametry úrody

Prodej ukončen. Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

Koncentrát NPK je tekutý koncentrát draslíku, fosforu a dusíku.

Formulace přípravku umožňuje rychlý a účinný přenos základních složek výživy rostlin přes list zejména v období teplotního stresu, kdy je příjem všech biogenních prvků kořenem omezený vlivem přísušků a sucha. Hodnota pH přípravku je upravená na slabě zásaditou pro zlepšení mísitelnosti s jinými složkami TM.

Častý výskyt sucha a vysokých teplot v letním období klade velké nároky na regulaci vodního režimu rostlin. Dostatek dostupného draslíku je klíčem k dobrému hospodaření rostliny s vodou. Rychlá dostupnost dalších dvou důležitých biogenních prvků (fosfor, dusík) umožňuje rostlině i v období teplotního stresu a sucha tvořit vegetativní orgány a tím vytvářet předpoklad vysoké úrody.

Doba aplikace: na plně vyvinutou listovou biomasu, kdy rostlina začíná tvořit asimiláty – cukry, škrob, oleje.

Řepka olejná
Pšenice
Kukuřice
Cukrová řepa
Slunečnice
Sója

Účinky a složení

  • Podporuje tvorbu asimilátů – cukrů, škrobů, bílkovin
  • Vysoká rychlost příjmu účinných látek
  • Zvyšuje výnos a nutriční parametry úrody

Technické parametry

Primární výživa
dusík (N) celkovýmin. 2,0 hm. %
z toho amonný dusíkmin. 2,0 hm. %
fosfor (P2O5 ve vodě rozpustný)min. 15,0 hm. %
draslík (K2O ve vodě rozpustný)min. 3,0 hm. %
Mikroživiny
železo (Fe) ve formě chelátu s EDTA0,2 %
Vlastnosti
reakce pH6.0-8.0
rozpustnost ve vodědobrá (20 °C)
vizuální znakyhnědá kapalina bez zápachu

Rozsah a způsob použití

Doporučené použití: v pozdních fázích růstu při plném olistění, tvorbě generativních a zásobníkových orgánů. Především v době tvorby cukrů, tuků, škrobů, všeobecně při nedostupnosti draslíku a ostatních živin, např. po nástupu sucha a vysokých teplot.

Možnost použití: brambory, cukrová řepa, krmná řepa, kořenová zelenina, vinná réva, peckoviny, obiloviny, řepka, slunečnice, sója.

Příprava postřikového roztoku

Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 1,0 – 3,0 l/ha (0,33 – 2,00% roztok) se 150 -300 litry vody. Nepřekračujte doporučené dávkování. Postřik je možné opakovat v 14-21 denních intervalech.

Mísitelnost s pesticidy

Zředěný přípravek Koncentrát NPK je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy a insekticidy ve společném postřiku. Před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte v malém objemu mísitelnost jednotlivých složek roztoku.

Prodej ukončen

Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5°C do + 40°C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je nehořlavý.

Výrobce

Envi Produkt, s.r.o., Na Louži 1510/11a, 101 00 Praha 10