Význam huminových kyselin a dalších látek v krmné surovině HUMAC® Natur AFM Monogastric ve výživě zvířat

Všeobecný popis účinku

 • Svým účinkem ve střevním traktu předchází trávícím poruchám – průjem, zácpa, zvyšuje se chuť k jídlu
 • Udržuje acidobazickou rovnováhu v organizmu
 • Má výrazný vliv na udržování biologické homeostázy organizmu zvířat
 • Snižuje produkci stresových hormonů – přesuny zvířat, kanibalizmus, teplotní stres
 • Účinná látka – huminové kyseliny - jsou přirozenou složkou krmiva zvířat, jelikož jsou přítomné v půdě, v pitných i stojatých vodách
 • Zvyšuje produkci a rentabilitu chovu
 • Zlepšuje vyrovnanost stáda
 • Výrazně snižuje spotřebu antibiotik a ostatních léků (podávání antibiotik a antikokcidik nepříznivě ovlivňuje vývoj střevní mikroflóry s dopady na trávení a imunitu zvířat)
 • Snižuje nemocnost a úhyny zvířat

Vliv na trávicí systém

 • Účinně preventivně působí proti průjmům, dyspepsii a akutní intoxikaci
 • Váže mikrobiální a plísňové toxiny a jiné pro organizmus jedovaté sloučeniny, např. amoniak, PCB, dioxiny, těžké kovy apod., do nevyužitelných komplexů, které se následně s výkaly vylučují z organizmu zvířat
 • Udržuje přiměřenou motilitu v trávicím systému
 • Udržuje pH v optimálním fyziologickém rozpětí – efektivní využití jednotlivých složek krmiva, vytváření a udržení optimálních fyziologických podmínek při trávení
 • Udržuje acidobazickou rovnováhu organizmu (při metabolické acidóze dochází k zvýšenému odbourávání vápníku z kostí a jeho nedostatek, resp. odbourávání vápníku se projeví např. i na kvalitě vaječných skořápek a pevnosti kostí)
 • Stabilizací pH obsahu žaludku a střeva a správní složením střevní mikroflóry se zabraňuje hnilobnému rozkladu střevního obsahu – vyvolaného nedostatečným enzymatickým rozkladem bílkovin
 • Pozitivně ovlivňuje všechny funkce trávicího systému, zlepšuje trávení a resorpci živin
 • Podporuje vychytávání a vylučování biogenních aminů na úrovni GIT a zabraňuje jejich vstřebávání do krevního oběhu
 • U prasnic zlepšuje příjem krmiva po porodu, což má za důsledek zlepšení mléčnosti (zlepšení kvality a množství produkovaného mléka) a následně i vyšší hmotnost a zdravotní stav u selat a následně i odstávčat

Vliv na činnost střeva

 • Ochranou a stabilizací funkčního stavu sliznice střeva omezuje růst a množení virů, parazitů (kokcidie…), patogenních bakterií – klostridie, koliformních bakterií, salmonely apod. a naopak podporuje růst a rozvoj symbiotických zdraví prospěšných mikroorganizmů
 • Má ochranný účinek na střevní sliznici, tlumí vznik zánětů a podporuje imunitní systém, čímž se stává účinnou prevencí průjmových onemocnění prasat, infekcí dýchacího systému, syndromu chřadnutí prasat, syndromu dermatitidy a nefropatie
 • Působením na přenašeč dvojmocných kationtů DMT1 (divalent metal transporter1) urychluje resorpci dvojmocných kationtů (Cu2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, Zn+, Mn2+, Co2+) do střevní buňky (enterocyt) a následně do krevního oběhu
 • Podporuje resorpci Fe2+ do enterocytů (v této podobě se železo vyskytuje např. i v rostlinách), čímž pozitivně účinkuje při léčbě anémie (chudokrevnost)
 • Podporou a správným složením střevní mikroflóry se podporuje činnost trávicích enzymů a ve střevním traktu tvorba vitamínů skupiny B a vitamín K – ochrana sliznice střev před působením toxinů a před adherencí patogenních mikroorganizmů
 • Váže endotoxiny a exotoxiny – zabraňuje jejich negativnímu účinku na trávicí trakt a orgány a tím i pozitivně ovlivňuje jejich sekreční vlastnosti
 • Stabilizuje pH v trávicím traktu a následně i v organizmu, krvi
 • Podporuje stabilní prostředí střeva a stimuluje sekreci pankreatických a ostatních enzymů
 • Stimuluje receptory imunitního systému ve střevních klcích při ochraně proti patogenům
 • Pozitivně ovlivňuje všechny funkce trávicího systému, zlepšuje trávení a resorpci živin, svými účinky ve střevním traktu předchází trávicím poruchám – průjem, zácpa a zvyšuje chuť k jídlu

Vliv na reprodukci

 • Snižuje embryonální mortalitu podporou činnosti žlutého tělíska pro tvorbu progesteronu a redukcí tvorby PGF 2α
 • Chrání zárodek před toxickými vlivy
 • Vazbou endotoxinů a exotoxinů ovlivňuje reprodukční schopnosti a správný vývoj plodu
 • Podstatně snižuje výskyt MMA syndromu u prasnic
 • Zvyšuje snášku a kvalitu násadových vajec u nosnic
 • Zlepšuje reprodukční ukazatele, snižuje úhyny a zvyšuje počet narozených zdravých mláďat, zvyšuje fertilitu zvířat

Vliv na játra

 • Snižuje funkční zátěž jater, zvyšuje energetický metabolizmus zejména aktivací buněčného dýchání, tím podporuje i regeneraci jaterní tkáně. Aktivně ovlivňuje jaterní metabolizmus a inaktivací volných radikálů je chrání před poškozením

Vliv na imunitní systém

 • Vychytáváním toxických látek a stabilizací sliznice střeva podporuje a reguluje aktivitu i imunitního systému tím, že zvyšuje obranyschopnost organizmu aktivací imunokompetentních buněk a tvorbu cytokinů
 • Podporou imunitního systému u prasat dochází ke sníženým výskytům průjmů, dalších střevních onemocnění. Výsledkem je zkrácení doby výkrmu s lepšími přírůstky a s lepší konverzí živin
 • Podporou imunitního systému u drůbeže a stabilizací pH trávicí soustavy výrazně zabraňuje šíření kokcidióz, bakteriálních enteritid a dalších parazitárních a infekčních onemocnění

Vliv na zoohygienu

 • Zlepšuje mikroklima ve stáji, snížením obsahu a koncentrace emisních plynů (až o 55%). Emisní plyny ovlivňují metabolizmus hlavně u intenzivně rostoucích zvířat ve výkrmu při nedostatečném větrání. Při dlouhodobém pobytu zvířat v prostředí s vyššími koncentracemi vzdušného čpavku na 0,05% objemu jsou popisované až hromadné keratokonjuktivitidy (záněty oční rohovky a spojivek) a laryngotracheitidy (zánět hrtanu a průdušnice) se spazmem hlasivek zvlášť u drůbeže a prasat. Sirovodík působí toxicky hlavně na respirační systém. Extrémně může hlavně při vysokých koncentracích CO2 dojít až k udušení zvířat
 • Snižuje produkci stresových hormonů – zvířata lépe snášejí provozní stres – vysoké teploty, změna prostředí, náhlé klimatické změny, změny stanoviště, časově náročné přesuny a jiné
 • Stabilizací N v pevných a tekutých exkrementech se zvyšuje jeho využitelnost jako dostupného zdroje dusíku v organickém hnojivu (hnůj, kejda) ve výživě rostlin
 • Zlepšuje pohodu ustájených zvířat