Prodej ukončen. Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

Prodej přípravku byl ukončen. Je nahrazen koncentrovaným přípravkem ENVIFYT super s vyším obsahem fosforu a draslíku.

Prodej ukončen

Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika