Tekutý koncentrát draslíku a fosforu s přídavkem hořčíku, železa a chelátu manganu
Podporuje tvorbu asimilátů – cukrů, škrobů, bílkovin | Vysoká rychlost příjmu účinných látek | Zvyšuje výnos a nutriční parametry úrody

Prodej ukončen. Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

TRIO-GEL je tekutý koncentrát draslíku a fosforu s přídavkem vodorozpustných anorganických solí hořčíku, železa a chelátu manganu určený k aplikaci na list.

Formulace přípravku ulehčuje příjem účinných látek přes list zejména v období teplotního stresu, kdy je příjem draslíku a dalších biogenních prvků kořenem omezený pod vlivem přísušků a sucha. Formulace snižuje účinky vodního a teplotního stresu na rostlinu a pomáhá udržet respiraci a chod Krebsova cyklu při vysoké teplotní amplitudě.

Doporučujeme aplikaci v období plného olistění, při vodním stresu a velkých rozdílech mezi noční a denní teplotou.

Doba aplikace: na plně vyvinutou listovou biomasu, kdy rostlina začíná tvořit asimiláty – cukry, škrob, oleje.

Brambory
Cukrová řepa
Kořenová zelenina
Obilniny
Řepka olejná
Slunečnice

Účinky a složení

  • Podporuje tvorbu asimilátů – cukrů, škrobu, bílkovin
  • Vysoká rychlost příjmu účinných látek
  • Zvyšuje výnos a nutriční parametry úrody

Technické parametry

Primární výživa
fosfor (P2O5 ve vodě rozpustný)min. 5,0 hm. %
draslík (K2O ve vodě rozpustný)min. 13,0 hm. %
Sekundární výživa
Hořčík (MgO ve vodě rozpustný)Min. 0,8 hm. %
Mikroživiny
mangan (Mn) ve formě chelátu s EDTA0,05 %
železo (Fe) ve vodě rozustnémin. 0,2 hm. %
Vlastnosti
reakce pH6.0-8.0
vizuální znakyžlutohnědá kapalina bez zápachu

Rozsah a způsob použití

Doporučené použití: v pozdních fázích růstu při plném olistění, tvorbě generativních a zásobníkových orgánů. Především v době tvorby cukrů, tuků, škrobů, všeobecně při nedostupnosti draslíku a ostatních živin, např. po nástupu sucha a vysokých teplot.

Možnost použití: brambory, cukrová řepa, krmná řepa, kořenová zelenina, vinná réva, peckoviny, obiloviny, řepka, slunečnice, sója.

Příprava postřikového roztoku

Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 1,0 – 3,0 l/ha (0,33 – 2,00% roztok) se 150 -300 litry vody. Nepřekračujte doporučené dávkování. Postřik je možné opakovat v 10-21 denních intervalech.

Mísitelnost s pesticidy

Zředěný přípravek TRIO-GEL je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy a insekticidy ve společném postřiku. Před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte v malém objemu mísitelnost jednotlivých složek roztoku.

Prodej ukončen

Zakoupené zboží spotřebujte do doby expirace uvedené na etiketě.

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5°C do + 40°C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je nehořlavý.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika